Valka võtab rahvusvahelise piiripunkti rajatised tasuta üle

Valga-Valka piiripunkt.

FOTO: Arvo Meeks/ Valgamaalane

Esmaspäeval, 30. märtsil toimus Valka linnaduuma istung. Ühe küsimusena oli arutluse all Valga-Valka endise rahvusvahelise piiripunkti ülevõtmine. Linnaduuma otsustas nõustuda Eesti rahandusministeeriumi ettepanekuga, et praegu Eesti omandis oleva hoonekompleksi võtaks üle Valka linn.


Hooned võõrandatakse tasuta Lätile, kelle maa-alal need asuvad ning järgnema peaks hoonekompleksi üleandmine Valka linnale.

Kompleksi omanikuvahetus tuleneb rahvusvahelisest, Eesti ja Läti valitsuse vahel sõlmitud lepingust, mille kohaselt kohustub hoonete omanik ehk Eesti, pärast tolli- ja piirikontrolli lõppemist hiljemalt aasta jooksul hooned demonteerima või võõrandama.

Hoonekompleks soovivad kaks piirilinna edaspidi kasutada ühistel eesmärkidel.

Rahandusministeeriumi andmeil on Viljandi maantee ääres asunud piiripunktikompleksi praegune raamatupidamislik maksumus 35 850 000 krooni. Valgamaalase andmeil läks kompleksi ehitus maksma 80 miljonit krooni.

Tagasi üles