Kas võim üritab Jaanus Raidalit suukorvistada?

Jaanus Raidal

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

«Otepää vallavalitsus eesotsas vallavanem Merlin Müüriga keelustas valla häälekandjas Otepää Teataja opositsioonisaadikute sõnavõtud, minnes selle otsusega räigelt vastuollu sõnavabaduse, demokraatia aluspõhimõtete ja Eesti põhiseadusega,» väidab valimisliit Otepää oma pressiteates.

«See on ennekuulmatu, täiesti uskumatu, mis toimub,» lausus vallavolikogu fraktsiooni Otepää esimees Jaanus Raidal. «Otepääl on kehtestatud vaikiv ajastu, täielik suukorvistamine. Ametnik suukorvistab poliitiku. Kust selline jultumus võetakse?»

Raidali sõnul soovis ta avaldada lehe järgmises numbris kirjutise 21. märtsil toimuva vallavolikogu istungi asjus, kus on päevakorras revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe umbusaldamine. Lehe toimetaja Arvo Saal aga keeldunud artiklit vastu võtmast, põhjendades seda ülaltpoolt tulnud korraldusega.

«Mulle öeldi, et tegemist olevat valimiskampaaniaga,» on Raidal hämmingus. «Kas see tähendab, et ajaleht ei tohi enam tõde avaldada? Kuidas on sellisel juhul revisjonikomisjonil üldse võimalik avalikkust vallavõimu rikkumistest teavitada, kui sellest lehes kirjutamine ära keelatakse?» küsis Raidal.

«Mingit valimiskampaaniat praegu pole,» rõhutas Raidal. «See kirjutis on kaitsekõne demokraatiale, aga selle avaldamine keelati kõrgemalt poolt ära. See näitab, et Reformierakonna ja tema kaasajooksikute võim on Otepääl agoonias. Nad on paaniliselt hakanud kartma tõde ja avalikustamist. Täpselt nagu NLKP 1980ndate lõpus.»

«Eriti kurvaks teeb mind see, et Otepää Teataja on kunagi minu enda asutatud ajaleht – Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste elanike erapooletuks informeerimiseks,» lisas Raidal.

Tema sõnul tuleb Otepääl taastada demokraatia ning sõnavabadus, mille eeltingimus olevat aga saamahimuliste, korrumpeerunud ja ringkäenduses osalevate saadikute lahkumine volikogust. «Alles siis on võimalik Otepääl taastada normaalne ettevõtluskliima ja avada investeeringuteks väravad, mis viimased aastad lukus on olnud.»

Vallavalitsus ja vallalehe Otepää Teataja toimetus selgitavad vahejuhtumit aga sootuks teisiti.

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Monika Otrokova sõnul pöördus Raidal Otepää Teataja toimetusse sooviga avaldada veebruarikuu lehenumbris oma valimisliidu avaldus, mida ta plaanis esitada volikogu istungil. «Lehe trükkiminekuks polnud istung veel toimunud. Toimetaja pakkus, et sama avaldus võiks ilmuda lehe järgmises numbris.»

Paar päeva enne järgmise numbri trükkiminekut saatnud Raidal toimetusse pika loo teistel teemadel. Kuna leht ilmub sel kuul kolmenädalaste vahedega, on leheruum aga piiratud.

Toimetaja sõnul pakkus ta Raidalile võimalust avaldada see lugu lühendatult ja loos puudutatud isikute kommentaaridega, millest Raidal aga keeldus. Täispika loo ja kommentaaride jaoks polevat aga lehes enne trükkiminekut enam ruumi olnud.

Otepää Teataja on nelja valla – Puka, Palupera, Sangaste ja Otepää valla ühine infoleht. Selle paneb kokku toimetaja koos vallavalitsuste esindajatega. «Väljaandjad ei soovi, et Otepää Teatajast saaks arveteklaarimise koht. Nelja valla omavalitsusjuhid on lähiajal kogunemas, et arutada läbi poliitilise sisuga artiklite ilmumise põhimõtted,» rõhutas vallavalitsuse kommunikatsioonijuht.

Enne kohalike omavalitsuse volikogu valimisi antakse välja valimiste erinumber, kus kõikidel kandideerivatel erakondadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel on võimalik esitada oma valimisplatvorme. «See ei tähenda, et kriitilisi ja kitsaskohtadele viitavaid artikleid ei tohi avaldada. See peab aga toimuma arvestades kindlaid reegleid ja head ajakirjandustava,» seisab vallavalitsuse kommentaaris juhtunule.

Tagasi üles