FOTO: Eesti Post

Eesti Lipu Seltsi algatusel ja riigikantselei toel andis Eesti Post välja eilsele priiuse põlistamise päevale pühendatud tervik­asja – postkaardi, mille on kujundanud Indrek Ilves, andis teada Eesti Posti kommunikatsioonijuht. Miniplasti märgikoda on samadel motiividel teostanud priiuse põlistamise päeva rinnamärgi Lembit Lõhmuse kujunduses. Postkaarti ja rinnamärki esitleti eile Tallinnas Eesti Panga muusemis.

Tellijale