Siga ja kägu pärandkultuuri vedamas

Siga ja kägu - pärandkultuur Otepää moodi

FOTO: Ülle Kübarsepp/Valgamaalane

Otepää ümbrust valvavad kolmekordsed turvaväravad peaksid olema piisavalt tugevad, et kaitsta nii loodust kui inimesi häirivate ebakõlade eest.

Looduspark peaks valvama maastiku üle, Natura 2000 liigilise mitmekesisuse üle ning sihtkaitsevööndid peavad toetama väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilimist.

Ometi ei aita nendest abinõudest, ikka avastab kohalik elanik oma suureks hämmastuseks, et omamoodi märgilised ja ajaloolised hooned on lammutatud ning asendunud ülimodernsetega, mis ei sobi ei naaberkruntide ehitiste ega paikkonna õhustikuga.

Ikka ja jälle tõdetakse, et see mis on ühele lubatud on paraku teisele keelatud.

Reedesel Otepää valla uue üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisel polnud kohal õieti ei vallaelanikke ega ametnikke. Nii keeruliselt turvatud maa-ala vajab loogiliselt võttes aga eriti laiapõhjalist arutelu - eelkõige dialoogi.

Niikaua kui iga asjaomane instants räägib omaette kurtidele seintele, ei liigu maailma asjad meie ümber tollivõrragi paremaks.

Mida arvasid asjaosalised tekkinud patiseisust, saab lugeda teisipäevasest Valgamaalasest.

Tagasi üles
Back