iDeal kampaania

Mõttekoda sõnastas esimesed huvitava kooli ettepanekud

EESTI PÄRAST EUROT; TALLINN, EESTI, 25NOV09. Konverents EESTI PÄRAST EUROT Tallinna Tehnikaülikooli aulas. MATI HEIDMETS, tagaplaanil ANNIKA UUDELEPP. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES

FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Algatuse Huvitav Kool mõttekoda määratles eile huvitava kooli kui õppiva ja kogukonnale avatud organisatsiooni, mis pakub piisavalt pingutust nii õpilastele kui ka õpetajatele ja mis kujundab lastest tublid õppimisvõimelised kodanikud.

Eile Tallinna Ülikooli filmi- ja meediakoolis kogunenud mõttekoja töös osales ligi 60 inimest erinevatelt elualadelt.

Mõttekoda tunnistas, et Eesti kool motiveerib õppimist ja õpetamist ühekülgselt, jättes kasutamata võimalused, mida õppekava lubab. Probleemi lahendamiseks pakkusid arutelul osalenud välja paarkümmend konkreetset ettepanekut, mida saaks ilma suuremate kulutusteta ja lähematel aastatel koolis rakendada.

Algatuse Huvitav Kool koordinaatori Pille Libliku sõnul jagunevad ettepanekud nelja tegevussuuna vahel: õpilase ja kooli hindamise mitmekesistamine; õpetaja ja õpetajakoolituse areng; kooli asjatundlik juhtimine; kooli tihedam sidumine kogukonnaga ja ühiskonnaga tervikuna.

Ettepanekute seas olid näiteks: rakendada õppekavasid koolis nii, et kool oleks avatud kogukonnale; mitmekesistada nii koolide kui ka õpilaste hindamiskriteeriume; koolide ja õpetajate heade kogemuste vahetamine ehk õpetajate koostöövõrgustiku areng; kooli koostöö ettevõtjate, vilistlaste ja kohaliku kogukonnaga; õpetaja suurem vabadus õppekava käsitlemisel.

Eile kirja pandud ettepanekud ei eelda koolidelt põhjalikke muudatusi, pigem asjatundlikku planeerimist, tegevuse selgust ja avatust. Selle võttis kokku Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets, kelle sõnul kehtib Eestis korralik õppekava ja õpetaja kutsestandard ning seal sätestatu tuleb teoks teha, ka see on suur samm edasi.

Mõttekojas kirja saanud ettepanekuid täpsustab lähematel päevadel algatuse toimkond. Ettepanekute alusel valmib koostöös koolidega tegevuskava koos vajalike eelduste kirjeldustega. Kuidas ettepanekud ellu jõuavad, seda arutab täpsemalt algatuse Huvitav Kool järgmine ettevõtmine veebruaris.

Eilsel mõttekojal osalesid Huvitava Kooli nõukoja liikmed, Huvitava Kooli ideevõistluse esseede autorid, õpetajad, koolijuhid, koolipidajate esindajad ja teiste eluvaldkondade esindajad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles