Läheneb kingituste ja annetuste kasutamise aruande esitamise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad ühingud peavad 1. juuliks esitama maksuhaldurile 2013. aasta kohta tulude kasutamise deklaratsiooni vormi INF 9.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni vormil kajastatakse kõik saadud tulud, samuti nende tulude kasutamine. See tuleb esitada ka juhul, kui kingitusi ja annetusi ning muid tulusid ei saadud.

Kui mittetulundusühing, sihtasutus või usuline ühendus (kirik, kogudus, koguduste liit, klooster) on jätnud aruandeid või deklaratsioone õigeks ajaks esitamata, on MTA-l õigus teha hoiatus puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata, teeb maksuhaldur ettepaneku organisatsiooni nimekirjast kustutamiseks. Nimekirjast võib isikuid kustutada ka siis, kui deklaratsiooni esitamisel selgub, et nimekirjas olemise nõuded ei ole täidetud.

MTA palub tulumaksusoodustusega MTÜde, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuulujatel üle vaadata ka eelnevate aastate aruandluskohustuse täitmine ehk see, kas on esitatud vormid INF 4 ja INF 9, majandusaasta aruanne ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid. Täpsemat infot saab MTA kodulehelt.

Tagasi üles