Vanglast vabanenud noored saavad tuge

Tartu vangla..

FOTO: Sille Annuk.

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis, andis teada justiitsministeeriumi avalike suhete juht. Väljatöötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb kriminaalhooldusametnike ja teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide asjatundlikkus. Välja töötatakse motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele ning valmib mudel, millega suurendatakse vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja ennetatakse korduvkuritegusid.  

Tegevuste õnnestumisele aitavad kaasa Viru vangla, Valgamaa arenguagentuur ning eksperdid Eestist ja Norrast. Kokku kulub vanglast vabanevate noorte toetamiseks ligi 150 000 eurot, raha tuleb Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmist «Riskilapsed ja -noored».

Ka teistel organisatsioonidel on võimalik vanglast või erikoolist vabanevatele noortele toe pakkumiseks toetust küsida. Sellest huvitatud asutuste esindajaid oodatakse taotlusvooru «Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele» infopäevale 11. juulil justiitsministeeriumis. Projektitaotlusi oodatakse 1. augustiks. Lisainfot saab portaalist kriminaalpoliitika.ee.

Taotlusvoor on osa Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmist «Riskilapsed ja -noored», mida viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti noorsootöö keskus.

Tagasi üles
Back