Osoonikihti kahjustajaid saab veel tasuta ära anda

Euroopa Liidu lipp

FOTO: Postimees / Scanpix

Veel loetud päevade jooksul saab osoonikihti kahandavaid aineid Eesti keskkonnauuringute keskusesse tasuta ära anda.

Järgmise aasta 1. jaanuarist on osoonikihti kahandavaid aineid keelatud seadmetesse lisada. Osoonikihti kahandavad aineid kasutatakse külmutusagendina olme- ja tööstuskülmikutes, kaubanduse külmutusseadmetes, külmhoonetes, õhu konditsioneerimisel elu- ja tootmisruumides ja transpordivahendites, lahustina, vahu tekitajana ning tulekustutites.

Osoonikihti kahandavad ained on lenduvad ja väga püsivad, mis tähendab seda, et nad jõuavad stratosfääri, kus asub ka osoonikiht ja jäävad sinna, sõltuvalt ainest, väga pikaks ajaks, lõhustades kogu selle aja osooniaatomeid. Sellised ained tekitavad keskkonnale tõsist kahju.

Kahanenud osoonikihi tagajärjel suurenevad UVB-kiirguse tasemed, mis võib omakorda põhjustada haigestumist nahavähki, erinevaid silmahaigusi, kahjustada veeökosüsteeme ja vähendada mitmete taimeliikide ja põllumajandustoodangu saagikust.

Osoonikihti kahandavate ainete kasutust piirab Montreali protokoll, mille on ratifitseerinud kõik maailma riigid, üks eesrindlikumaid liikmeid on Euroopa Liit.

Keskkonnauuringute keskuse käitlemiskeskusest saab kogumismahuteid ka laenutada, et ettevõtted saaksid suuremat süsteemi tühjendada või eelnevalt kogutud ained käitlemiskeskusse tuua. Kogumismahutid on mahuga 100 kg ja varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete ühendustega. Kohaletoomine tuleks eraldi kokku leppida.

Kampaania on suunatud ettevõtetele, kes omavad osoonikihti kahandavaid aineid või plaanivad nende kasutamisest loobuda ning ainet võetakse vastu mahutites. Juhul, kui on soov ära anda osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid (näiteks külmkapp), siis tuleks pöörduda tootjavastutusorganisatsioonide poole. Need on  MTÜ EES Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu.

Tagasi üles