Eeskiri peab tagama maastiku säilimise

Karula Pikkjärv, kus kaotas kevadel elu nõrgale jääle läinud kalamees.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valitsus kiitis tänasel, 12. märtsi istungil heaks Erumäe maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja kehtestamise ning Verijärve ja Karula Pikkjärve maastikukaitsealade kaitse-eeskirja kehtestamise.

Valgamaal Karula vallas asuva Karula Pikkjärve maastikukaitsealal moodustatakse umbes 50 hektari suurune rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönd, mis paikneb terves ulatuses riigimaal. Uue kaitse-eeskirja kehtestamisel viiakse see kooskõlla kehtiva seadusega ning leevendatakse vähesel määral piiranguvööndis piiranguid metsaraiele ja ehitamisele.

Kaitseala eesmärk on kaitsta Karula-Pikkjärve ümbritsevat maastikku, orule iseloomuliku reljeefi, vanu laanemetsi ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning pärandkultuurmaastikku. Karula Pikkjärve maastikukaitseala pindala on 360,2 hektarit, sellest eramaad on 236 hektarit. Varasemaga võrreldes kaitseala pindala ei muutu.

Tagasi üles