Valga ettevõte osaleb ühishankes

Hankes osales ka AS Valga Vesi.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu (EVEL) kuuluvat vee-ettevõtet kuulutasid uue põlvkonna nutikate veearvestite ühisostuks välja riigihanke. Hanke volitatud esindaja on AS Matsalu Veevärk, projektijuht EVEL ning riigihankega seotud toiminguid teostab Hankepartner OÜ. Teiste seas osaleb hankes ka AS Valga Vesi.

«Riigihanke eesmärk on osta uue põlvkonna nutikad veearvestid, mis võimaldavad olemasolevat joogivee taristut paremini ja kiiremini jälgida ning seeläbi parendada ka süsteemi hooldamist, töökindlust ning ressursikasutust,» ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek.

Tänu uue põlvkonna veearvestite paigaldamisele on tema kinnitusel võimalik varasemast oluliselt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Hans Liibeki sõnul võimaldab arvestite tööpõhimõte salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel vähemalt 50 meetri raadiusega «sõida mööda» meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees lisas, et uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat, mis on kordades pikem vanema põlvkonna mehaanilistest arvestitest.

«Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) selle aasta töökavas on mõõteseaduse muutmine, millega koos kaalutakse muu hulgas külma vee arvestite kordustaatlemise tähtaegade muutmist, mis on praegu kehtiva normi alusel kaks aastat olenemata arvesti tüübist ja kvaliteedist,» sõnas Tarkmees. «Lühikese tähtajaga kordustaatluse peamiseks põhjuseks on MKM toonud veearvestite ja joogivee kehva kvaliteedi, EVELi arvates on need hirmud ajast ja arust.»

Ühishankega soetatavate uue põlvkonna arvestite töökindlus võimaldaks Vahur Tarkmehe sõnul kordustaatlemise tähtaja nihutada vähemalt viiele-kuuele, kui mitte isegi kümnele aastale. «EVEL on kordustaatluse tähtaja pikendamist taotlenud juba aastaid, sest joogivee kvaliteet on Eestis enamasti väga hea ning arvestite töökindlus suurenenud,» selgitas Tarkmees.

«Käesoleva ühishankega loodame MKMi julgustada kordustaatluse tähtaegasid viivitamata pikendama, kuna sedavõrd suures mahus kvaliteetsete arvestite kaheaastane kordustaatluse nõude jätkumine oleks suur ressursiraiskamine ning innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtu tõrjumine.»

Eeldatavasti septembris lõppeva riigihanke tulemusel sõlmib iga vee-ettevõte eduka pakkujaga hankelepingu kindlaksmääratud  arvu arvestite ostmiseks pakkumuses toodud hinnaga. AS Matsalu Veevärk sõlmib lisaks

hankelepingule raamlepingu, mille alusel on hankijatel võimalik nelja aasta jooksul osta arvesteid täiendavalt.

Riigihankes pakutud seadmete ühikhinnad fikseeritakse raamlepingus piirhindadena ning järgnevate tellimuste puhul ei ole pakkujal õigus küsida toodete eest kõrgemat hinda. Esimese tellimuse eeldatav maht on 25 333 veearvestit koos nutiseadmetega.

Riigihankega ostetavaid seadmeid finantseeritakse ELi ühtekuuluvusfondist 85% ulatuses. Ettevõtete omafinantseering on 15%. ELi toetusega soodustatakse tõmbekeskustest väljaspool nüüdisaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutamist ning parandatakse seeläbi piirkondade konkurentsivõimet. Riigihanke maksumus selgub pärast hankelepingute sõlmimist.

Hankes osalevad Emajõe Veevärk AS; Järve Biopuhastus OÜ; Kadrina Soojus AS; Kohila Maja OÜ; Kose Vesi OÜ; Kuremaa ENVEKO AS; Kärdla Veevärk AS; Matsalu Veevärk AS; Paide Vesi AS; Põlva Vesi AS; Põltsamaa Varahalduse OÜ; Rakvere Vesi AS; Rapla Vesi AS; Saku Maja AS; Sillamäe Veevärk AS; Strantum

OÜ; Tartu Veevärk AS; Valga Vesi AS; Viimsi Vesi AS; Viljandi Veevärk AS; Võru Vesi AS.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 43 vee-ettevõtet ja 26 veealaga seotud ettevõtet.

Tagasi üles