Asjatundjad vaagivad pagulaste temaatikat

Teabepäev Valga maavalitsuses

FOTO: Kaja Mõts/Valga maavalitsus

Maakondadele mõeldud rahvusvahelise kaitse teemaliste teabepäevade sari «Toimetulek rändeajastul: Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand» sai stardi täna Valga maavalitsuses. Teabepäev oli suunatud omavalitsus- ja koolijuhtidele ning sotsiaalhoolekande töötajatele ja kohal oli 60 inimest.

Sise- ,välis- ja haridusministeeriumi ning vabakonna esindajate kaasabil arutati rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi puudutavatele küsimustele ning arutatakse nende vastuvõtuga seotud vajaduste ja võimaluste üle, andis teada Valga maavalitsuse avalike suhete juht.

«Valgamaa, eelkõige Valga linn on olnud mitmerahvuseline juba aastasadu ning tajume väga hästi võimalikke probleeme. Seega mõeldes ajaloole on arusaadav, miks paljud inimesed on pagulaste teemal skeptilised,» nentis Valga maavanem Margus Lepik

Samas rõhutas ta, et tulevikule mõeldes peame arvestama: kui tahame elada avatud Euroopas, siis enesesse sulgumine viib kaugenemisele Euroopast ja Euroopa Liit võib ka ennast meie ees sulgeda. «Pealegi on eestlased läbi aegade väga abivalmid ja abivajajaid aitav rahvas. Vajame lihtsalt rohkem infot ja kaasamist. Loodan, et tänane päev on produktiivne ja meie mõttemaailm muutub.»

Lisaks riigi ja vabakonna tegevuste tutvustamisele anti kohtumistel ülevaade rändevaldkonna hetkeolukorrast Eestis ja Euroopa Liidus, keskendudes eelkõige rahvusvahelise kaitse valdkonnale. Ühtlasi arutatakse rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega seotud küsimusi. Eeskätt just kohalike omavalitsuste võimaluste ja vajaduste kontekstis täna ning tulevikus.

«Soovime, et info selle kohta, mida inimeste aitamine rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega tähendab,  jõuaks iga kohaliku omavalitsuse esindajani ja sealt edasi meie kõikideni. Kohtumistel räägime teemast avatult ja regioonipõhiselt ning otsime lahendusi kõikvõimalikele küsimustele, mis tekkinud on,» ütles siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt.

Kohtumise korraldas Sisekaitseakadeemia. Korraldamisse oli kaasatud ka maavalitsus ning teabepäevad toimuvad maakondades ajavahemikul 26. oktoobrist 9. novembrini.

Tagasi üles