Reisifirmad näitasid üles tublidust

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Kõik reisiettevõtjad pidid 20. oktoobriks tarbijakaitseametile esitama aasta kolmanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruande. Ettevõtjad olid varasemast kohusetundlikumad ning amet lisas musta nimekirja vaid viis ettevõtet, kes jätsid aruande esitamata.

«On rõõm tõdeda, et ettevõtete hoolsus aruande esitamisel on oluliselt paranenud. 271 ettevõtjast, keda see nõue puudutas, esitas aruande 266. Musta nimekirja pidime kandma vaid viis ettevõtet, kelle tagatisraha vastavusega tarbijate ees võetud kohustustega meil ei olnud võimalik kontrollida,» selgitas tarbijakaitseamet avalike suhete ja tarbijapoliitika suhete osakonna juht Hanna Turetski-Toomik.

Amet lisas reisiettevõtete musta nimekirja GFC Global Forwarding Club OÜ, Evelina Dream Travel OÜ, Bon Tour OÜ, Prime Communications Limited Eesti filiaali, Travel SOL OÜ. Arvutuslikult moodustavad need viis ettevõtet kõikide kohuslaste hulgast ligikaudu 1,8 protsenti.

«Senine praktika on näidanud, et üsna paljud ettevõtjad ei esita aruannet õigeaegselt või ei tee seda üldse. Näiteks 20. juuliks jättis aruande esitamata 285 selleks kohustatud reisiettevõtte seast lausa 16, kelle kandsime musta nimekirja, mis moodustab arvutuslikult 5,6 protsenti kõikidest reisiettevõtetest,» lisas Turetski-Toomik.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, sest nende alusel kontrollib tarbijakaitseamet seda, kas firmade tagatissummad on piisavad või mitte. Tagatis on piisav sellisel juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud.

Mida hoolsamad on reisiettevõtjad oma kohustuste täitmisel, seda kindlamalt saab end tunda reisiteenuse ostnud või seda teha plaaniv reisija, sest tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ärajäänud reiside ettemaksud. Seepärast on oluline tarbijakaitseametil veenduda, et tagatisraha on piisav.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

2013. aastast saavad reisiettevõtted aruannet esitada pakettreiside aruandemooduli (PRAM) kaudu. Sellega liitunud reisifirmad saavad meeldetuletusi aruande esitamise kohustuse ja tähtaja kohta. Kuigi ka PRAMiga liitunud ettevõtete hulgas on üksikuid firmasid, kes jätsid aruande esitamata, on reisiettevõtete aruande esitamise kohustuse täitmine tänu moodulile oluliselt paranenud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles