Huviharidus muutub kättesaadavamaks

Kultuuriministeerium esitab täna valitsusele noorte huvitegevuse toetussüsteemi põhimõtted, et tagada igale noorele võimalus osaleda huvitegevuses. Toetusskeemi väärtus on 15 miljonit eurot aastas ja see käivitub tuleva aasta 1. septembril, teatas ministeerium.

Tellijale

Minister Indrek Saare sõnul lähtuti põhimõttest, et iga laps peab saama osaleda kvaliteetses juhendatud regulaarses huvitegevuses. «Võimalused on üle Eesti ebaühtlased: olgu põhjus elukoht või vanemate rahakoti suurus – riik peab abikäe ulatama. Soovime tagada igale noorele valikuvõimaluse kolmes huvitegevuse valdkonnas: sport, kaunid kunstid ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia.»

Toetussüsteemi väljatöötamisse olid kaasatud haridus-ja teadusministeerium, rahandusministeerium, valdkondlikud katusorganisatsioonid ning omavalitsuste liidud. Põhimõtete ettevalmistamise eest vastutas kultuuriministeerium, elluviijaks jääb haridus- ja teadusministeerium.

Tagasi üles