Viime Helme valla nime edasi!

Heino Laiapea

FOTO: Sakala/Scanpix

Helme, Hummuli, Tõrva ja Põdrala ühinemisel loodava suurvalla nimi sõltub sellest, kuidas nimevariante serveeritakse.

Helme on Eestis tuntud siin tegutsenud kutsekooli järgi (1925–2011). Turist ehk märkab kunagise kihelkonnapiiride tähistamiseks tee äärde pandud silte.

Iga nimemuutus toob kaasa kulutused. Kui uues vallas jäävad Helme piirkonna inimeste, kinnistute, ettevõtete, asutuste aadressid endiseks, on kokkuhoid. Helme on ühe kriipsu ja viie tähe võrra lühem kui Lõuna-Mulgi. Tohutu ajasääst nüüd ja tulevikus dokumentide täitmisel ja lugemisel. «Helme» on hea aura ja kõlaga eesti sõna, mida kirjutatakse ja hääldatakse ka võõrkeeltes samamoodi.

Arvamus, et loodav omavalitsus alustab puhtalt lehelt, meenutab loosungit «Plats puhtaks!». Inimesi, kes siin elavad ja juhivad, ei asendata loodetavasti väljastpoolt tulijatega.

Muidugi annab Helme nime allesjäämise senisele piirkonnale tulevikus eelise tuntuse poolest. See tuntus on aga kindlasti abiks uue valla asjaajamisel kõigis piirkondades.

Eeskuju valla nime valimisel võib tuua Harjumaalt. 6. märtsil lõppes Kernu ja Nissi valla ning Saue linna ja valla ühinemisküsitlus. Esialgsete tulemuste põhjal kujunes keskmiseks osalusprotsendiks 21 protsenti. Enamikus läbirääkivates omavalitsustes toetasid hääletuses osalenud inimesed ühinemist, vaid Saue linnas oli ühinemise toetajaid vähem kui vastaseid. Uue omavalitsuse nimena eelistas enamik hääletanuid Saue valda.

Küsitluse käigus said piirkonna elanikud valida kahe nimevariandi vahel: Lääne-Harju vald ja Saue vald. Küsitlustulemused näitavad, et enamik ehk 69 protsenti arvajatest eelistab Saue valla nime.

Kernu vallavanem Enn Karu tegi ettepaneku panna uue valla nimeks Väike-Kernu. Tegelikult pole ka praegune Kernu väike, seal on üle 2000 elanikku nagu Helme vallaski.

Vana Helme valla ja uue Helme ühisele peole võib aga kutsed saata kõigile Helme-nimelistele inimestele – et oleks tulevikus oma saadikud maailmas.

Tagasi üles