Uus õppeaasta toob kooli hulga muudatusi

Valga põhikool

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Valga põhikoolis muutuvad uuel õppeaastal tundide algusajad ning õppetöö hakkab toimuma kahes õppehoones. Lisaks on ees teisigi koolikorralduslikke muudatusi.

2016/2017. õppeaastal toimub õppetöö kahes koolimajas: 1.–2. klassidel Vabaduse 13 hoones ning 3.–9. klassidel Kungla 16 hoones.

Kell 8.00–8.25 toimuvad 1.–4. klassile hommikuminutid ehk eeltund, 5.–9. klassidele samaaegselt konsultatsioonitunnid.

Valga põhikooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul on hommikuminutid vajalikud seetõttu, et tänapäeva lapsed veedavad üsna suure osa oma ärkveloleku ajast virtuaalmaailmas. «Koolis saavad kokku erinevad lapsed, igaüks neist ainulaadne oma huvide, oskuste, temperamendi, eelistuste, harjumuste ja vajaduste poolest. Lapsed on pärit eriilmelistest kodudest, millest igaühes oma kasvatuspõhimõtted ja eluväärtused.»

Laps tuleb tema sõnu kooli, et uusi asju juurde õppida, märgatud ja tunnustatud saada, midagi põnevat teha ja endale uusi sõpru leida. «Lapsele meeldib koolis, kui tal on siin hea olla ning teda on märgatud ja ära kuulatud.

Hommikuminutid on hea sujuvaks üleminekuks kodusest keskkonnast koolipäeva, on hea päeva sissejuhatuseks ja eelolevale päevale häälestamiseks,» põhjendas Luik-Stogov hommikuminutite vajalikkust.

Direktor sõnas, et septembrist on eKooli klassipäeviku asemel kasutusel elektrooniline e-päevik Stuudium, mis sisaldab samuti tunnikirjeldusi, kodutöid, hindeid, märkamisi, puudumisi ja hilinemisi, puudumiste põhjuseid, vabastusi, õpilase ja vanema kontaktandmeid.

Stuudiumi e-päevik parandab tema sõnul oluliselt kolme osapoole – õpetaja, õpilase ja lapsevanema – omavahelist infovahetust. Sama e-keskkonda kasutab ka Valga gümnaasium. Täpsema info e-päeviku ehk Stuudiumi kasutajakonto loomiseks avaldatakse kooli koduleheküljel.

Luik-Stogovi sõnul hakatakse senise nelja kokkuvõtva veerandihinde asemel välja panema kolm trimestrihinnet. Ehk siis esimene kokkuvõttev hinne pannakse välja 25. novembriks, teine 3. märtsiks ja kolmas koos aastahindega õppeaasta lõpuks.

«Muudatus on mõistlik eelkõige seetõttu, et võrdse pikkusega trimestrid hajutavad õppekoormust ja hindamisperioodid on ühepikkused. Ära peaks kaduma meeletu ajapuudus veerandilõppudel, seda just esimesel ja teisel veerandil, mis on võrreldes kolmanda ja neljanda veerandiga tunduvalt lühemad,» selgitas ta.

Direktor lisas, et vaheaegade ajad sellest ümberkorraldusest ei muutu. «Esimese ja teise trimestri lõpus antakse välja hinneteleht e-päeviku Stuudiumi keskkonnast ning õppeaasta lõpus tunnistus samuti Stuudiumis.»

6.–8. klasside matemaatikaõppe kohta selgitas direktor, et senine klassikollektiiv muutub õppijale väiksemaks õpperühmaks ehk nelja klassikomplekti asemel moodustub viis õpperühma. «Õpetaja saab rohkem aega igale õppijale personaalselt pühendada ning seeläbi loodame õppetulemuste paranemist. Süsteemi toimides on plaan käivitada lennupõhine õpperühma süsteem 2017/2018. õppeaastal ka eesti keeles ja A-võõrkeeles.»

Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ütles, et personaalne lähenemine õpilasele parandab kindlasti õppetöö tulemusi, väiksemas õpperühmas on õpetajal võimalik keskenduda iga õpilase võimetele ja vajadustele ning õpilase ja õpetaja vaheline koostöö sujub edukamalt.

Tagasi üles