Riigikogu umbusaldas peaministrit

Taavi Rõivas.

FOTO: Erik Prozes

Riigikogu liikmed umbusaldasid täna häältega 63 poolt ja 28 vastu peaminister Taavi Rõivast. Erapooletuid saadikuid ei olnud.

Umbusaldusavalduse peaministrile esitasid esmaspäeval 41 opositsioonisaadikut.

Peaministri tagasiastumisel astub tagasi ka tema juhitav valitsus, mis jätkab tegevust uue valitsuse ametisse astumiseni. Presidendil on tagasiastumispalve saamisest alates 14 päeva aega, et määrata peaministrikandidaat ning teha talle ülesandeks moodustada uus valitsus.

Riigikogu umbusaldusavaldus peaministrile vormistatakse Riigikogu otsusena, mis avaldatakse Riigi Teatajas. Riigikogu esimees teatab valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamisest presidendile kirjalikult hiljemalt järgmisel päeval pärast umbusalduse avaldamist.

Kui umbusaldust avaldatakse valitsusele tervikuna või peaministrile, astub valitsus tagasi.

Kui valitsus on tagasi astunud, peab president määrama peaministrikandidaadi 14 päeva jooksul. Peaministrikandidaat esitab 14 päeva jooksul Riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel Riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu vabariigi presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse.

President vabastab valitsuse ametist uue valitsuse ametisseastumisel.

Tagasiastunud valitsus jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud. Tagasiastunud valitsus hoidub vältimatu vajaduseta põhimõtteliste või riigieelarvekulusid suurendavate otsuste tegemisest.

Tagasi üles