Kultuuriaasta fookuses on lapsed ja noored

Eelmisel noorte- ja laste tantsupeol särasid ka Valgamaa tantsijad.

FOTO: Stanislav Moshkov

2017. aasta on kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks. Teema-aasta tunnuslause on “Mina ka!".

Laste ja noorte kultuuriaasta seob erinevaid kultuurivaldkondi, ees ootab põnev aasta nii väikestele kui suurtele. Suursündmustest on kavas XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik, aga panustatakse ka väiksematesse kogukondlikesse ettevõtmistesse. Kultuuriministeeriumi juhtpartner  ja koordineerija teema-aasta läbiviimisel on Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Kultuuriaasta  väärtustab meie järelkasvu

Laste ja noorte kultuuriaasta on suurepärane võimalus ja samas vastutusrikas ülesanne asetada meie kultuurielus fookusesse just lapsed ja noored. Laste ja noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt luua ja tegutseda.

Teema- aasta tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine innustavad lapsi ja noori kultuurist osa saama ja ise ka elamusi looma. Teema-aasta kõnetab ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna. Toetades ja innustades oma järelkasvu, tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.

Esita oma idee ja vii see ellu

Kuni 20. aprillini 2017 on avatud laste ja noorte kultuuriaasta sündmuste ideekonkurss “50 ideed!”, mille eesmärk on läbi erinevate algatuste ja sündmuste muuta laste- ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks. Ideekonkursil häid ideid välja pakkuma ning ellu viima on oodatud kõik soovijad, kas üksinda või tiimina - nii pered, sõpruskonnad, kogukonnad kui ka institutsioonid. Eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises. Ideekonkursi tingimused on teema-aasta kodulehel.

Et kultuurihuvilisel oleks põnevatest sündmustest parem ülevaade, koonduvad kõik ettevõtmised teema-aasta kodulehel asuvasse kultuurikalendrisse, kuhu kõik korraldajad üle Eesti saavad edastada lastele ja noortele suunatud ettevõtmisi.

Infokast

Varasemad teema -aastad

2016 oli merekultuuriaasta.

2017. aastal toimub XII noorte laulu- ja tantsupidu ning sellest tulenevalt on aasta pühendatud laste- ja noortekultuurile. 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta. Aasta toob tähelepanu keskmesse nii noore publiku kui ka looja, teisisõnu meie kultuurielu järelkasvu.

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100. aastapäeva. Ka teema-aasta sündmused on seotud riigi juubeliaastaga.

2019. aasta jooksul on  tähelepanu all UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon, sest esimesest Tartus peetud laulupeost möödub siis 150 aastat.

2020. aasta pöörab näo otsustavalt tulevikku – see aasta pühendatakse digikultuurile.

Lähenevate teema-aastate sisu selgub aegapidi ning iga teema-aasta sisuline eestvedaja on mõni valdkondlik organisatsioon.

Allikas: Kultuurimisteerium

Tagasi üles