Arvamus: Huviharidus ja huvitegevus muutuvad kättesaadavamaks

Monika Rogenbaum

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valga piirkond koostas huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kava, mis paneb paika valdkondlikud eesmärgid, tegevused ja rahastuse perioodiks september 2017 kuni detsember 2018.

Kava on ühiselt koostanud Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste vald ning Valga linn, kuna peagi moodustub nende omavalitsuste baasil uus omavalitsusüksus Valga vald. Kõnealused omavalitsused on noorsootöövaldkonnas juba aasta aega tegutsenud ühtse tegevusgrupina. Huvihariduse ja -tegevuse valdkond on lõimitud aasta tagasi valminud tegevuskavasse, mis tagab tervikliku lähenemise ja koostöö omavalitsuste vahel.

Valga piirkonnas panustatakse jätkuvalt noorte ettevõtlikkuse toetamisse. Ka alanud õppeaastal saavad toetust koolide ja noortekeskuste juures tegutsevad mini- ja õpilasfirmad. Piirkondades on olemas kvalifitseeritud juhendajad ning põnevaid tooteid ja uusi võite näeme kindlasti juba kevadistel konkurssidel.

Riigilt saadava toetusraha kaasabil avatakse, mitmekesistatakse ja tõstetakse kvaliteeti rohkem kui 30 huviringi puhul. Näiteks hakkab Õru lasteaias-algkoolis noori rõõmustama digiring, ekstreemsportlased saavad end  omavalitsuse toel proovile panna Valga ekstreemspordihallis ja Tõlliste vallas toimuvad jalgpallitreeningud koostöös jalgpalliklubiga FC Valga.

Karulas hakatakse alates uuest aastast pakkuma mäesuusatamise võimalust, Taheva valla kalastusring saab tuge uute vahendite soetamiseks ning populaarses ratsutamisringis saab osaleda senisest rohkem noori. Kavast leiab veel näiteks robootika- ja fotoringe, näite-, loovus- ja muusikaringe, liikluse, kokanduse, tantsu-, pilli- ja spordiringe.

Tõlliste vallas kavatsetakse sügisel ellu kutsuda nii-öelda pop-up-ringid. See tähendab, et paari nädala jooksul testitakse nelja kuni kuut võimalust, misjärel saavad noored öelda, kas tahavad edaspidi jätkata koostööd näiteks teadusbussiga või meeldib neile end pigem muusikaliringis teostada.

Huvitegevuse pakkumisel tehakse palju koostööd mittetulundusühendustega. Näiteks JJ-Street tantsukool loob Valka uusi võimalusi tantsu harrastamiseks ja Valga põhikoolis toimuvaid ujumistreeninguid juhendavad ujumisklubi treenerid. Kõikide omavalitsuste noored on oodatud maakondlikku meediaringi, mida hakkab vedama Valgamaa noorsootöökeskus Tankla.

Maapiirkonnad hakkavad toetama huviringis osalemist ja huvikoolis õppimist, kui kohapeal soovitud võimalus puudub. Selleks kehtestavad vallad vastavad korrad ja määravad tingimused. Toetatakse transpordikulude ja osalustasude maksmist. Ühele noorele kvartalis makstav toetussumma jääb olenevalt vallast 90–150 eurot vahele.

Valga linnas ja Tõlliste vallas luuakse aga näiteks huviringide pakkujatele võimalus vastavast fondist oma tegevuseks toetust taotleda.

Huvikoolidest saavad Valga muusikakool ning Valga kultuuri- ja huvialakeskus tuge õpitingimuste parandamiseks ning uute erialade avamiseks. Näiteks on muusikakoolil kavas avada tšello eriala, lisada fagoti ja oboe eriala puhkpilliõppesse, avada helitehnoloogia õpe, arendada rütmimuusika õppesuund põhiõppeks ja asutada keelpilliorkester. Valga kultuurikeskus soetab lauluringide tarbeks elektriklaveri.

Noorsootööd ning selle osana huviharidust hõlmav Valga piirkonna tegevuskava on ulatuslik ja mitmekesine ning toetub noorte huvidele ja vajadustele. Oleme püüdnud tagada sobivad osalemisvõimalused igale tulevase Valga valla noorele – olenemata sellest, kas ta elab maal või linnas.

Tagasi üles