Arvamus: Ebaseaduslik prügistamine ei tohi jääda karistuseta

Aksana Markoviča

FOTO: Dace Pūce

Valka kihelkonna munitsipaalpolitsei saab regulaarselt infot omavalitsuse territooriumile ebaseaduslikult toimetatud prügi kohta. Nii muutuvad prügilateks metsad, niidud ja teeperved ning linna ja valdade kalmistud sealsete prügikonteinerite asukohtades, kuhu pahategijad viivad kõikvõimalikke jäätmeid. Nende hulgas on nii ehitusprahti kui olmeprügi.

Üha uutest ja suurematest prügi mahapaneku kohtadest annavad munitsipaalpolitsei töötajatele teada kohalikud elanikud, loodusesõpradest kaaskodanikud, kellele loodus korda läheb ja kes soovivad elada puhtamas keskkonnas. Tõendusmaterjal sellest, kui õudsed näevad tõepoolest välja sellised ebaseaduslikud prügilad, on fotod, mille on saatnud need, kes ükskõikseks jääda ei soovi.

Nii saadetud pildid kui ka kohapeal avanev vaatepilt – väiksemad ja suuremad rämpsuhunnikud – annavad tunnistust sellest, et üks või mitu inimest on lihtsalt otsustanud vabaneda olmeprügist, vanast mööblist, autorehvidest, kaltsudest, katkistest nõudest, pudelitest, ehitusprahist, vanadest akendest ja tellistest. See kõik teeb meie ümbritsevale keskkonnale kahju.

Süüdlasi leida ja tõendada, et just see või teine isik on rikkunud seadust ning toimetanud prügi teisele isikule või riigile kuuluvale alale, aitavad Valka kihelkonna munitsipaalpolitsei käsutuses olevad kaamerad ja kaaskodanike osavõtlikkus ning teated kahtlaste transpordivahendite või isikute kohta.

Seadusest üleastujad võetakse vastutusele kooskõlas Läti Vabariigi haldusõiguserikkumise seadustikule.

Õhu, pinnase, metsa ning pinna- või põhjavee reostamise eest heitvee, keemiliste ainete, ohtlike materjalide või jäätmetega, risustamise või muu kahjustava tegevuse eest keskkonna suhtes on ette nähtud rahaline karistus.

Füüsilisi isikuid võib oodata rahatrahv suuruses 70–700 eurot, koos rikkumise toimepanemisel kasutatud transpordivahendi konfiskeerimisega või konfiskeerimiseta. Trahv juriidilistele isikutele on vahemikus 350–2900 eurot, samuti koos kasutatud transpordivahendi konfiskeerimisega või ka ilma selleta.

Valka kihelkonnaduuma kutsub üles käituma vastutustundlikult ja mitte risustama keskkonda. Olukorras, kui on täheldatud vastupidist tegevust, palutakse elanikel mitte jääda ükskõikseks, vaid anda prügi viimisest selleks mitte ette nähtud paika teada munitsipaalpolitseile või teistele omavalitsuse asutustele. Meeles tasub pidada ka asjaolu, et vastutusest pole vabastatud teistegi riikide elanikud, Valka linna ja kihelkonna külalised.

Tagasi üles