Omavalitsused saavad juurde nii õigusi kui raha

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valitsus kiitis heaks riigihalduse ministri ettepaneku suurendada kohalike omavalitsuste rahanduslikku iseseisvust ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid. Muudatustega kasvab omavalitsuste roll kohaliku elu korraldamisel.

Peaminister Jüri Ratase sõnul soovib valitsus suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ning vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid. „Omavalitsused peavad olema rahaliselt kindlustatud, otsustes iseseisvad ning omama piisaval määral õigusi ja pädevusi. Nii saavad vallad ja linnad olla riigile võrdväärdsed koostööpartnerid.”

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et valitsus on juba oluliselt suurendanud kohalike omavalitsuste finantsvõimekust ning nüüd astuti veel suur samm edasi.

„Põhjamaade eeskujul soovime kaotada omavalitsuste jooksvate ülesannete sihtotstarbelise rahastamise ja anda neile õiguse ise otsustada, kuidas raha jaotada ja kasutada,” ütles Aab. „Praegu jagatakse omavalitsustele toetusfondi kaudu ja paljude reeglite alusel umbes 400 miljonit eurot. Soovime selle järk-järgult ümber tõsta nende tulubaasi, sest haldusreformi tulemusel loodavad suuremad omavalitsused on valmis kandma ühiskonnas suuremat vastutust.”

Seni on riik suunanud omavalitsusi kasutama toetusi paljude reeglite alusel ühtmoodi, jättes tagaplaanile selle, mis on saadud rahaga elanikele paremaks läinud. Muudatusega saavad kohalikud omavalitsused tulevikus raha kasutada paindlikumalt ning kohapealsetest oludest ja vajadustest lähtuvalt. See omakorda võimaldab kogukondadel olla neid puudutavates küsimustes oluliselt rohkem kaasatud.

„Riik peab kontrollimise asemel tähelepanu suunama nõustamisele, sest lõppude lõpuks töötavad nii keskvalitsus kui ka kohalik tasand ühise eesmärgi nimel. Soovime pakkuda meie elanikele võimalikult head elukeskkonda ja teenuseid,” lisas Aab.

Peale maavalitsustelt saadavate ülesannete on kavas omavalitsustele juurde anda veel asendushooldusteenuse korraldamine ja põhihariduse andmine hariduslike erivajadustega õpilastele. Lisaks tuleb ministeeriumidel analüüsida võimalusi omavalitsuste rolli suurendamisel puuetega inimeste toetamisel. Samuti tuleb haldusreformi käigus üle vaadata teevõrgu jaotus kohaliku ja riikliku tähtsusega teede vahel.

Tagasi üles