Miks lahkus osa sotsiaaldemokraate Valga vallavolikogu istungilt

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Valga volikogu liikmed Kalev Härk (vasakult), Rein Randver ja Vladimir Baranov lahkusid Valga vallavolikogu istungilt.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Kaupo Kutsar, Valga vallavolikogu liige (SDE)

Vallaelanikud võivad olla omavalitsuste Valga vallaks ühinemise poolt või vastu, kuid vastvalitud vallavolikogu peab pühenduma loodud valla parimale juhtimisele. Kuna praegune olukord on kõigile vallajuhtimises osalejatele uudne, saab pidada eriti oluliseks tasakaalustatud ja kaasavat tegutsemist igal tasandil. Õnneks on ka Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonilepingu põhieesmärk avatud ning kaasava juhtimise kujundamist.

Kaupo Kutsar

FOTO: Erakogu

Eduka juhtimise seisukohast on loogiline, et määrusi ja muid dokumente ei koostata volikogu 27 liikme osavõtul volikogus, vaid see töö tehakse volikogu komisjonides. Kehtiva Valga linna põhimääruse kohaselt teeb ettepaneku komisjoni koosseisu kohta selle esimees volikogu fraktsioonide taotluste alusel. Igal fraktsioonil on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides.

Avatud ja kaasava juhtimise seisukohast peaks komisjonid kaasama liikmeid kõigist volikogus esindatud nimekirjadest. Kahjuks on juba koalitsioonilepingus kokku lepitud, et vallavolikogu komisjonid on üldjuhul kuueliikmelised, millest kolm kohta kuulub Eesti Keskerakonnale, kaks Reformierakonnale ning üks opositsioonile.

Istungi päevakorras olnud komisjonide moodustamise juures kaitses koalitsiooni eestkõneleja, volikogu esimees Külliki Siilak jäigalt komisjonide kuueliikmelist koosseisu, ühe kohaga opositsioonile. Seetõttu ei näinud meie, Kalev Härk, Kaupo Kutsar ja Vladimir Baranov, võimalust osaleda järgnevate komisjone puudutavate päevakorrapunktide ärakoputamisel.

Opositsioon juhtis korduvalt tähelepanu põhimäärusest tulenevale vastuolule. Tegime ettepaneku komisjonide koosseisude kinnitamise punkt päevakorrast maha võtta, sest põhimääruse järgi ei ole nende koosseisude koostaja mitte volikogu esimees, vaid vastava komisjoni esimees.

Kuna komisjonide esimehed ei olnud teada, ei olnud ka võimalik nende ettepanekute olemasolu. Kalev Härk ja Kaupo Kutsar rõhutasid korduvalt, et volikogu esimehel ei ole seaduslikku õigust komisjonide komplekteerimisel.

Külliki Siilak

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Külliki Siilak, Valga vallavolikogu esimees

Jah, ma märkasin, et osa inimesi lahkusid eri aegadel 4. novembril volikogu istungilt. Ükski lahkuja lahkumise aega ega põhjust teada ei andnud. Võib arvata, et artiklis mainitud isikud lahkusid vist protestiks.

Volikogu materjalid olid kõigile liikmetele nende meiliaadressidele saadetud 30. oktoobril. Isiklikult suhtlesin Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisnimekirja esinumbriga telefonitsi 31. oktoobril. Palusin leida volikogu komisjonidesse kandidaate, üles kerkis ka teema komisjonide suurendamisest üheksaliikmeliseks. Rõhutatud sai vajadust alustada volikogu tööd võimalikult ruttu, kuna oleme uues ja kiiret lahendamist vajavas olukorras.

Olukorra tõsidust rõhutab ka artikli autor.

Mainisin vajadust võimalikku komisjonide liikmelisuse muudatust arutada – tõsi, soovitatavalt mitte üle seitsme liikme. Praegu on tõesti koalitsioonilepingus komisjonide suurus määratud kuueliikmeliseks nagu eelmise volikogu ajal. Meenutan, et siis oli Keskerakond üheksa liikmega opositsioonis. Koalitsioonilepingu sisu ei saa mina ainuisikuliselt korrigeerida. Kahjuks ei leitud suhtlemiseks aega.

Volikogu töö allub teatud reeglitele, neid järgides oleks võidud esitada uus eelnõu 3. novembri istungile. Reegleid tuleb austada – ka seni üksi otsustamist nautijatel.

Isiklikult olen ülimalt häiritud suhtlusvõimaluse ignoreerimisest, oma paha tuju väljendamisest istungil, arrogantsusest. Loodetavasti peab volikogu võimalikuks tasustada volikogu esimehe tööd, et saaksin olla Valgas ja lahendada kogu uues vallas kerkinud muresid. Praegu teen seda naistearstitöö kõrvalt Haapsalus ja Elvas töötades.

Kindlasti ei ole minu loomuses suhtlemist vältida. Soov lahendada olukordi peaks olema vastastikune ja reegleid järgiv. Soovin selleks koalitsioonis mitteosalevatele partneritele tahet ja eelkõige heatahtlikkust, tunnustades valijate valikut. 

Poliitika on kompromisside kunst, kuid seda kunsti tuleb õppida.

Tagasi üles