Setomaa ettevõtjad rõhuvad kohtumisel ministriga tööhõivele

Setomaa Liidu juht Margus Timmo.

FOTO: Rahandusministeerium

Riigihalduse minister Jaak Aab on visiidil Setomaal, kus kohtub omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega.

«Setomaa on erineval moel eeskuju teistele omavalitsustele ning seda ennekõike oma piirkonna kultuurilise eripära säilitamisel,» rõhutas minister. Ta lisas, et kindlasti aitab seda pärandit säilitada ka haldusreformi käigus tehtud Setomaa ühendamine.

«See muidugi ei juhtunud iseenesest ning omavalitsuste ühendamisel oli otsustav roll inimestel endil, kes näitasid üles suurt huvi ja aktiivsust ning tegid kokkuvõttes selle otsuse ise,» ütles Aab. Setomaa ühinemise tulemusena sai riik tema sõnul tugevama koostööpartneri ning sel on kindlasti suur kasu edaspidisel kultuuri ja väikeettevõtluse toetamisel.

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ütles, et regionaalpoliitika ja positiivsete muutuste ellukutsumiseks on vaja riigi ja kogukonna tihedat koostööd.

«Soovitud muutused toimuvad, kui riik loob tingimused ja kohapealsed elanikud tahavad ning oskavad loodud võimalusi kasutada. Asustuse säilimise eeldus on, et inimestel oleks tööhõive, mis Setomaal tähendab ennekõike elujõulist mikroettevõtlust. Riigihalduse ministriga kohtumisel soovimegi leida võimalusi, kuidas seda tagada,» rõhutas Timmo.

Ta lisas, et Setomaa on ääreala ning seetõttu regionaalpoliitika sihtpiirkond. «Selle arendamisel tuleb silmas pidada, et vald külgneb Eesti ja Venemaa vahelise maismaapiiriga, mistõttu on piirkonna asustuse säilimine ka riigikaitselisest seisukohast oluline. See on sama oluline, kui Setomaa kohustus säilitada unikaalne seto kultuur.»

Tagasi üles
Back