Otepää vald seljatas kohtus vallamajale aknaid paigaldanud ehitusfirma

Stalini ajal Narva ja Tartu raekodadest inspireerituna rajatud kunagise rajooni täitevkomitee ja praeguse vallavalitsuse hoone Otepääl, mille aknad ettevõte Novabild vahetama pidi.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

2015. aastal valis Otepää vald hankega vallavalitsuse majale uusi aknaid paigaldama ettevõtte Novabild. Vald ei jäänud töödega rahule ja kaebas firma kohtusse. Riigikohtuni jõudnud vaidluse järel tuleb firmal vallale maksta üle 20 000 euro.

2015. aasta kevadel kuulutas Otepää vallavalitsus välja lihthanke ehitaja leidmiseks Otepää vallamaja akende väljavahetamiseks. Lihthanke tulemusena tunnistati edukaks Novabild OÜ poolt esitatud pakkumus summas 38 613,39 eurot ilma käibemaksuta.

Akende vahetamine algas sama aasta suvel. Tööde tegemiste käigus, kui oli juba 17 akent paigaldatud, leidis vald, et paigaldatud akende mõõdud ei vastanud hankedokumentides esitatud nõuetele ning vallavalitsus peatas tööd.

Vallavalitsus soovis Novabildilt vigade parandust, kuid ettevõtte leidis, et paigaldatud aknad vastavad hankedokumentides esitatud nõuetele.

Kokkulepet ei saavutatud ja vallavalitsus pöördus vaidluse lahendamiseks 2016. aasta kevadel Tartu maakohtusse.

Tartu maakohus jättis oma  27.märtsi 2017 otsusega vallavalitsuse kaebuse rahuldamata. Otepää vallavalitsus esitas sellele apellatsioonkaebuse Tartu ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohtu otsusega tühistati Tartu maakohtu otsus. Ettevõte kaebas kohtuotsuse edasi riigikohtusse, mis jättis ettevõtja kaebuse rahuldamata.

Seega on jõustunud kohtuotsusega Novabild OÜ-lt Otepää valla kasuks välja mõistetud põhivõlg 24726,26 eurot, viivised 3587,68 eurot ja alates 24.10.2017 viivised 8% aastas põhivõla summalt so 5,42 eurot päevas.

Tagasi üles