Põlva vald soovib sünnitusosakonna töö jätkamist 2020. aastani

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Põlva vallavanem Georg Pelisaar

FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Põlva vallavanem ja Põlva haigla nõukogu kohalikud liikmed saatsid peaministrile, valitsusele, haigekassale ja Tartu ülikooli kliinikumile. Selles soovivad nad Põlvas sünnitusabiteenuse jätkamiseks sammude astumist.

Pöördumisele on alla kirjutanud Põlva vallavanem Georg Pelisaar ja Põlva haigla nõukogu liikmed Anne Nook, Sirje Tobreluts ja Kairit Numa.

Pöördumise tekst:

Äsja toimunud haldusreformi läbiviimine oli keerukas, aga selle tulemusena loodeti paljudes maakondades, et see aitab säilitada vajalikud teenused vähemalt maakonnakeskustes.

Kahjuks nii pole läinud. Mullu oktoobris sulges oma kontori Põlvas SEB Pank, kinni  taheti  panna  ka  AS Telia esindus ja Põlva kohtumaja.

Järjest kaduvad regionaalsed teenused annavad aga signaali piirkonna  hääbumisest  ega  toeta  kvaliteetse  elukeskkonna  loomist.  Igal  kogukonnal  ja  eriti maapiirkondades, on oma praktilised ja arusaadavad mured. Noortele peredele on tähtis töökoha, lasteaia ja kooli olemasolu, aga kõigile on oluline teede sõidetavus, kaupluse ja tervishoiuteenuse kättesaadavus. Sealjuures on paljudel paikadel mõni oma teenus, mille kvaliteedi üle ollakseuhked ja mille pärast seda paika tihti ka elukohaks valitakse.

Põlva piirkonnas on sellisteks teenusepakkujateks näiteks Johannese waldorfkool Rosmal, puudega lastele mõeldud Roosi kool ja Maarja küla. Sellesse loetellu võiks lisada ka Põlva haigla sünnitusosakonna, mis on tuntud oma edumeelsuse ja hoolivusega üle Eesti ja kaugemalgi.

Seda üllatavam oli Eesti Haigekassa otsus lõpetada Põlva haiglas sünnitusabiteenuse rahastamine juba käesoleva aasta 1. juulist. Iga taoline otsus eeldab kogukonnaga läbirääkimist ja see nõuab tunduvalt  pikemat  aega.  Põlva  vald  kui  aktsiaseltsi  Põlva  Haigla  varasem  omanik  ja  tänane vähemaktsionär on alati  eeldanud, et  sünnitusosakond jätkab sünnitusabiteenuse osutamist vastavalt Põlva haigla funktsionaalsele arengukavale ehk vähemalt 2019. aasta lõpuni.

Tõsi, sünnitajate arv on Põlvas kümnendi lõikes vähenenud, aga oleme arvamusel, et tegemist ei ole   mitte   lihtsalt   tasuvuse   vaid   kindlasti   ka   regionaalpoliitilise   otsusega. Majanduslikust seisukohast tagab praegune Eesti Haigekassa rahastusmudel küll sünnitusabiteenuse osutamise pearahapõhiselt, aga ei kata kõiki kulusid sünnitusosakonna aastaringselt töös hoidmisel. Seni on Põlva haigla rahastanud sünnitusosakonna kulusid teiste osakondade arvelt, mis ei ole aga haigla  tulevikuperspektiivi  arvestades  enam jätkusuutlik.

Kõik nõuded teenuse osutamiseks on täidetud, professionaalne personal on pidevalt valmis teenust osutama ning valved on tagatud. Kriitilisi intsidente ja ohtu emale- lapsele  ei ole  seni esinenud, sest kriitilised sünnitajad on õigeaegselt suunatud sihtasutusse Tartu Ülikooli Kliinikum. Eesti Haigekassal ja Sihtasutusel Tartu  Ülikooli Kliinikum ei ole olnud ühtegi  etteheidet Põlva haiglas osutatud sünnitusabiteenusele.

Kaalunud põhjalikult nõukogus toimunud arutelu ja Põlva haigla nõukogu otsust, on Põlva vald ja valla määratud nõukogu liikmed asunud seisukohale, et Põlva haigla nõukogu otsuse vastuvõtmisel, lõpetada sünnitusabiteenuse osutamine alates 01.10.2018, ei ole järgitud äriseadustikus sätestatud regulatsiooni. Nimetatud otsuse tegemisel rikuti ka aktsionäride lepingut ning lisaks on otsus vastuolus Põlva Haigla kehtiva funktsionaalse arengukavaga.

Põlva valla esindajad Põlva haigla nõukogus kutsuvad nõukogu nimetatud küsimuses uuesti kokku. Kõige olulisem on tagada kogukonna ootused ja tervishoiuteenuse kättesaadavus  võrdsetel alustel igas riigi piirkonnas. Peame vajalikuks, et Põlva haiglas jätkuks  sünnitusabiteenuse osutamine vastavalt kehtivale arengukavale ja samas ka teiste osakondade areng vastavalt Põlva haigla pikaajalisele arengukavale.

Eelnevast tulenevalt ja arvestades kogukonna ootusi, palume Vabariigi Valitsusel astuda samme ja leida täiendavaid rahalisi vahendeid, et Põlva haiglal oleks võimalik jätkata sünnitusabiteenuse osutamist vastavalt arengukavale kuni aastani 2020.

Tagasi üles