Valga juhid sõlmivad koostöölepingu

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Ivar Unt.

FOTO: Kunnar Rüsülainen

 Reedel, 12. detsembril peetud volikogu istungil oli 21 liikmest kohal 17. Istungil otsustati sõlmida koostööleping Valga linna ja Taheva, Karula, Hummuli, Tõlliste ning Õru valdade vahel ühinemise ettevalmistamiseks, ühinemisprotsessi korraldamiseks ja ühinemislepingu sõlmi­miseks.

Valgamaa kaart

FOTO: Valgamaalane

Otsuse poolt hääletas 13, erapooletuks jäi neli volikogu liiget, vastu polnud keegi. Koostöölepingut volitati allkirjastama Ivar Unt.

Eelarve maht teadmata

Koostöölepingus sätestatakse ühinemise ettevalmistamise eelarve ning finantseerimise kord 2009. aastaks. Kui suur eelarve rahaliselt tuleb, pole ühinevate omavalitsuste elanikud veel teada saanud.

Otsuses on, et ühinemisprotsessi administreerimise kulud katavad liitujad proportsionaalselt rahvastikuregistri andmetel nende territooriumil elavate inimeste arvuga seisuga 1. detsember 2008.

Võimalike koolitustega seonduvad kulud katab liituja vastavalt tema poolt koolituses osalenud isikute arvule. Ühinemisprotsessi avalikustamisega seotud trükiste väljaandmise kulud aga tasuvad kõik liitujad proportsionaalselt nendele eraldatud paberkandjate arvule.

Liitujate ühiselt tellitud ning ühinemist kajastavate ajaleheartiklite, raadio- ja telesaadete võimalikud tekkivad kulud katavad liitujad proportsionaalselt rahvastikuregistri andmetel nende haldusterritooriumil elavate inimeste arvuga seisuga 1. detsember 2008. Liitujate ühiselt tellitud vajalike uuringute läbiviimise kulud katavad liitujad sama põhimõtte kohaselt.

Elanike arvamuse väljaselgitamisega seotud kulud oma haldusterritooriumil katab iga liituja ise.

Tekib küsimus, kui suur võiks siiski olla omavalitsuste kanda jääv kulu?

Valga linnavalitsus esitas taotluse toetuse saamiseks Norra ja Euroopa majanduspiirkonna (Norra-EMP) finantseerimismehhanismi regionaalarengu toetusskeemist. Projekti kogumaksumus oli esitatud kava kohaselt kokku 2,3 miljonit krooni.

See koosnes omavalitsuste ühinemise analüüsi, strateegia ja rahvakoosolekutega seonduvast – 513 504 krooni; invabussi hankimisest ja vastava teenuse käivitamisest – 708 570 krooni; e-volikogu seadmete hankimisest – 139 390 krooni; ametnike koolitustest – 495 000 krooni; õppekäigust Norrasse ja ühisseminarist seal – 344 900 krooni ja projektijuhtimise kuludest – 111 480 krooni.

Lootus siiski raha saada püsib

Taotlus jäeti rahuldamata, sest taotluse ettevalmistuse taset ei hinnatud piisavaks ja projektiidee väljaarendatuse aste oli madal.

Küll aga on võimalus saada raha teisest taotlusvoorust, millesse saab taotlusi esitada 16. detsembrist 1. aprillini. Siis läheb jagamisele 29,1 miljonit krooni. Seni tuleb kiirmeetodil ühinedes omavalitsustel oma rahaga läbi ajada, kui neil seda on ja volikogud selle kasutamiseks loa annavad.

    Tagasi üles