Kagu-Eestisse saabub 23 kõrget riigiametnikku

Külalised käivad ka Põlva gümnaasiumis.

FOTO: Põlva gümnaasium

Neljapäeval ja reedel külastab Kagu-Eesti omavalitsuste kutsel Võru, Põlva ja Valga maakonda 23 kõrget riigiametnikku ja partnerit, kes juhivad heaolu, majanduse ja regionaalarengu valdkondi.

Kõigis Eesti maakondades on käsil uute arengukavade koostamine aastani 2035+. Koostööreisil soovitakse leida lahendused, kuidas paremini siduda riiklikke tegevuskavasid ning Kagu-Eesti maakondade arengukavasid tagada piirkondlik areng.

Kohtumise oodatava tulemusena lisatakse Kagu-Eesti maakondade arengukavadesse tegevused, mis toetavad riiklikke eesmärke. Riiklike arendustegevuste kavandamisel arvestatakse omakorda Kagu-Eesti eripära ja võimalustega.

Majandusvaldkonna külalistega koos külastatakse objekte, mis iseloomustavad Kagu-Eesti omapära ja loomulikke arengusuundi. Nende hulgas on Põlva gümnaasium, Acino Estonia, Koidula piirijaam, Kagu-Eesti innovatsioonikeskus, Taara militaarlinnak, Toftan ja Sangaste piirkond.

30. augustil leiab Lõuna-Eesti haiglas aset heaoluvaldkonna külaliste ja kohalike omavalitsuste juhtide seminar, kus räägitakse läbi Kagu-Eesti eesmärgid sotsiaal- ja tervise valdkonnas.

Reedel, 31. augustil ootab ees seminar Valgamaa kutseõppekeskuses, kus põhiteema on Kagu-Eesti ühised tegevused ning riigi võimalused ühiste suundade arengule kaasa aidata.

Kahepäevane visiit saab teoks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Põlvamaa arenduskeskuse, Võrumaa arenduskeskuse, Valgamaa arenguagentuuri ja rahandusministeeriumi koostöös.

Tagasi üles