1.    Võistluse korraldaja on AS Eesti Meedia (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega – UPM-Kymmene Otepää AS, Baltic Vianco Trading OÜ, Tarva-Ehitus OÜ, Linnu Talu, AS Valga Vesi, AS Laatre piim, Tõntso Agro, Lõunakeskus, OÜ Valga Puu, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Varola, Põlva Tarbijate Ühistu, Swedbank AS

2.    Osaleda saavad kõik Lõuna-Eestis (Põlva-, Valga- ja Võrumaal) elavad eelkooliealised lapsed.

3.    Võistlus toimub 10 oktoobrist kuni 2. novembrini 2018.

4.    Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 2. november 2018 (postiga saates arvestame 2. novembri postitempliga töid).

5.    Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Kuu

Teema

Ettevõte

Esikaas

Lõuna-Eesti Postimehe jõulukaart

Lõuna-Eesti Postimees

Jaanuar

Toidan külmal talvel metsloomi ja märkan nende jälgi looduses

UPM-Kymmene Otepää AS

Veebruar

Lehmad söövad karjamaal, mina ka, mina ka..

Baltic Vianco Trading OÜ

Märts

Minu unistuste kodu

Tarva-Ehitus OÜ

Aprill

Munadepühad

Linnu Talu

Mai

Veealune elu

AS Valga Vesi

Juuni

Heina ja silo tegu loomadele

AS Laatre Piim

Juuli

Kust tuleb piim?

Tõntso Agro

August

Unistuste koolimaja

Lõunakeskus

September

Sügisene mets

OÜ Valga Puu

Oktoober

Kutsekoolis saab õppida ameti

Võrumaa Kutsehariduskeskus

November

Minu unistuste puitmaja

Varola

Detsember

Minu kodupood COOP

Põlva Tarbijate Ühistu

Aasta 2020

Pank mobiiltelefonis

Swedbank AS

6.    Igast 14 teemast valib korraldajapoolne žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Lõuna-Eesti Postimehe kalendris.

7.    Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümboolika.

8.    Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.    Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.    Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11.    Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimalusel lasteaia nimetusega loeme autori lapsevanema/ hooldaja nõusolekuks neid töid võistluse korraldaja poolt tasuta kasutamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris jne). Töö esitamisega kinnitab autori esindaja selle originaalsust.

12.    Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.    Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime, kuid võib ära märkida ka vanuse, lasteaia ja rühma.

14.    Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape (horisontaalses ehk laiupidi) formaadis.

15.    Joonistamise vahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.    Tööd palume tuua Lõuna-Eesti Postimehe toimetusse (Vabaduse 38, 68204 Valga) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

17.    Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.