Võru vallavanem Kalmer Puusepp: võim rahvast oluliselt kaugenenud pole

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Võru vallavanem Kalmer Puusepp kinnitab, et uus omavalitsus on kenasti tööle hakanud ja vallavalitsuses on kõik kohad täidetud.

FOTO: Kelli Puusepp

  • Võru valda kuulub nii vabatahtlikult liitunud kui sundliidetud omavalitsusi.
  • Lisaks endistele Võrumaa omavalitsustele liideti ka Orava vald.
  • Enamik asju on liitumise järel juba paika loksunud.
Kuula artiklit

Võru vallavanem Kalmer Puusepp tõdeb, et varasemast suuremas omavalitsuses ei jõua selle juht kursis olla kõigi teemade ja sündmustega. Samas saab tema sõnul väitega, nagu oleks võim vallaelanikest kaugenenud, nõustuda vaid osaliselt.

Milline oli eelmisel aastal sündinud Võru valla stardipositsioon? Kuivõrd mõjutas seda asjaolu, et osaliselt oli tegu sundliitmisega, mis ületas ka maakonnapiire?

Meenutan esmalt, et Lasva ühines Võru ja Sõmerpalu vallaga vabatahtlikult. Orava ja Vastseliina ühinesid omavahel vabatahtlikult ning neid liideti sunniviisiliselt Võru, Lasva ja Sõmerpalu vallaga.

Võru valla stardipositsioon oli mitmekesine liidetud viie valla omapärade tõttu. Igal vallal on aastakümnete jooksul välja kujunenud hingeelu: palgatasemed, töökorraldus, traditsioonid.

Püüame jälgida ühtlustamisel parimat praktikat nii palga, töökorralduse kui ka traditsioonide osas. Nii et kõik, keda see puudutab, rahul oleksid.

Põlva maakonnast liitunud Orava vald ei ole sisuliselt mõjutanud reformimise protsessi, välja arvatud kaugus ja mitte kõige paremas seisukorras olev teelõik, mis neid vallamajaga ühendab.

Kuna sundliidetud Orava ja Vastseliina on kaugemad piirkonnad, oleme nendele rohkem ka tähelepanu osutanud – seda just valla pakutavate teenuste valguses.

On see hea, et nimeks sai Võru vald ja mitte näiteks Võhandu vald, mida vahepeal pakuti?

Valla nime puhul oleme seisukohal, et tehtud on õige valik. Otsene negatiivne tagasiside puudub.

Kuidas mõjutab Võru valda maakonnakeskuse lähedus?

See mõjutab oluliselt ja on Võru valla kodanikele tähtis. Esile võiks tuua ühiste teenuste osutamise MTÜde kaudu: noorsootöö, pensionäride päevakeskus, jäätmejaam. Samuti seovad meid koostöö ühise regionaalpoliitika valguses, ühistransport, tööhõive, sotsiaalteenused, haridus, huviharidus, üritused, koolitused ja õppepäevad.

Millistes valdkondades on ühinemine kaasa toonud suurimad muudatused ja milles need seisnevad?

Suurim muudatus on ühise volikogu ja valitsuse moodustamine. Valla juhtimine käib ühest majast, sotsiaalteenuste kättesaadavus kaugemates punktides on aga samas tagatud. Valdkonna spetsialist tegeleb vaid oma, mitte enam mitme valdkonnaga. Moodustunud on struktuuriüksused: majandusosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaalosakond, finantsosakond, kantselei.

Kuna sundliidetud Orava ja Vastseliina on kaugemad piirkonnad, oleme nendele rohkem ka tähelepanu osutanud.

Ühinemise eel kõlas sageli arvamus, et suuremates omavalitsustes kaugeneb võim rahvast. Kuivõrd on see hirm tõeks osutunud Võru valla puhul ja mida on tehtud, et see oht võimalikult väike oleks?

Kui rääkida vallakodaniku pöördumisest otse vallavanema poole ja võimalusest saada esitatud küsimusele kiire vastus või probleemile lahendus, nagu oli see endistes väikevaldades, siis uue valla puhul see ei toimi. Vallavanem ei saa olla kursis kõikide teemade ja sündmustega, mis vallakodaniku hoovis või kinnistul toimub – see pole füüsiliselt võimalik.

Eeltoodut arvestades on struktuuris vastava valdkonna eest vastutavad abivallavanemad ja osakondade juhid. Seega saab nõustuda väitega osaliselt.

Kui rääkida teenuste kättesaadavusest, siis Võru vallas toimiva süsteemi kohaselt võimu kaugenemisest kõnelda ei saa. Kõik võimalikud variandid kohaliku võimu poole pöördumiseks on tagatud.

Oleme arendamas ka valla kodulehte tehniliselt nii, et lihtsustada info kättesaadavust, avalduste esitamist ja ka esitatud pöördumiste laekumist otsese valdkonna spetsialistile.

Kas vallavalitsuses on täidetud kõik ametnike ja töötajate kohad ning kuivõrd on sobivate töötajate leidmisega probleeme olnud?

Praegu on kõik töökohad täidetud. Enamik ametikohtadest täideti endiste valla­struktuuride töötajatega. Kohtade täitmisel tõrkeid ei tekkinud. Meil on suurepärane kollektiiv.

Peagi möödub aasta koostöötamisest. Moodustatud struktuur on kinnitatud reservatsiooniga, et kui mingis valdkonnas on vajalik teha korrektuure, seda tehakse. Praegu näeme ülekoormust ehitusvaldkonnas ja sotsiaaltöös.

Milline on suurim proovikivi, mis lähema aasta jooksul Võru valla ees seisab?

Suurim väljakutse on lisaks igapäevasele majandamisele meeskonna suuruse ja töötasude korrigeerimine vastavalt tegelikule töökoormusele, allasutuste töötasude ühtlustamine ning ühtse Võru valla koostoimimise saavutamine.

Läbi tuleb töötada kõik võimalikud variandid ka töö ja töötajate tõhususe tõstmiseks.

Ühtlustamist vajavad õigusaktid ja teenuste hinnad. Loomulikult peab tegema ka vajalikud investeeringud.

Tagasi üles