Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 inimest
Vaata, kes said tunnustuse Lõuna-Eestist!

Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 inimest.

FOTO: Päästeamet

Siseminister Katri Raik ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid pidulikul aastapäevaüritusel tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel.

"Päästjad, vabatahtlikud ja koostööpartnerid on aastaid seisnud meie kõigi turvalisuse hoidmise eest – selle võrgustiku laienemist ning koostöö suurendamist tuleb igati toetada," sõnas siseminister Katri Raik aumärkide üleandmisel.

Ta lisas, et tänu ennetustööle on tulesurmade ja uppumiste arv 10 aasta jooksul kordi vähenenud. "Vabatahtlike panuse suurenemisega kasvab kodunõustamiste arv, et ka meie inimeste kodudes juhtuvad õnnetused – põhiliselt kukkumised – samuti langustrendi viia."

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et kokku ligi 200 kutselisest ja vabatahtlikust päästekomandost koosnev Eesti ühtne päästevõrgustik toimib tänu koostööle ja seda nii õnnetuste ennetamisel kui ka päästetööl.

Kokku tunnustati 125 inimest, kelle hulgas on ka Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 20-30 aastast kuni 40 aastani. Üle anti 7 Päästeteenistuse Kuldristi, 15 Päästeteenistuse Hõberisti, 58 Päästeteenistuse medalit, 7 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega ning 20 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks Päästeameti peadirektori ning Siseministeeriumi tänukirjad.

Lõuna-Eestist said Päästeteenistuse medali politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Hans Saarniit, Misso vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja Andres Pindis, Otepää päästekomando päästja Kaido Truupõld, Otepää päästekomando meeskonnavanem Ülo Undrits, Vastseliina päästekomando meeskonnavanem Mati Oppar ja Värska päästekomando meeskonnavanem Urmas Mustimets.

Päästeameti teenetemedali hõbedaste tammelehtedega pälvis teiste seas Valga päästekomando päästja Aavo Genrihov.

Eraldi tunnustati tänukirjaga neid kohalikke omavalitsusi, kes on seisnud oma elanike kodude tuleohutuks muutmise eest rohkem kui neilt oodati.

Need on omavalitsused, kes osalevad "500 kodu tuleohutuks" projektis, lisasid projekti ka omapoolse rahalise panuse ning on tänaseks ka kõik kokku lepitud kodud valmis saanud. Nende omavalitsuste seas on ka Rõuge vald ja Valga vald.

Tagasi üles