Vallale saab taotlusi esitada e-keskkonnas

Valga vallavalitsuse hoone Puiestee tänaval.

FOTO: arhiiv

Valga vallavalitsus alustas sel nädalal taotluste vastu võtmist uues e-keskkonnas, et teha avalikud teenused vallaelanikele senisest kättesaadavamaks. ID-kaardiga sisse logides saab süsteemis vallale dokumente esitada 15 toiminguks, andis vallavalitsus teada.

Vallavanem Margus Lepiku sõnul on Valga vald võtnud suuna vähendada liigset bürokraatiat ja muuta teenuste pakkumine võimalikult paberivabaks. „Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiirendab asjaajamist. Julgustame oma elanikke e-teenuseid kasutama, et muuta suhtlus vallaga võimalikult tõhusaks. Iseteeninduskeskus on esimene suurem arenguhüpe valitud teel.“

Kommunikatsioonijuht Põim Kama hinnangul on tegemist olulise sammuga, et tagada valdade ühinemise järgselt kiire ligipääs teenustele ka piirkondades, mis asuvad vallakeskusest kaugemal. “Kellel maapiirkonnas ligipääs internetile puudub, saab dokumentide vormistamiseks pöörduda kohalikku teeninduskeskusesse. Kaasa tuleks võtta kehtiv ID-kaart,” selgitas Kama.

Uue e-keskkonna kasutamiseks tuleb Valga valla kodulehel valida parempoolsest menüüst „Esita taotlus“ ning logida seejärel ID-kaardi või Mobiil ID-ga sisse iseteeninduskeskkonda.

Praegu saab elektrooniliselt taotleda avalike ürituste lube, toetust kultuuri- ja kogukonnaprojektidele ning spordiürituste korraldamiseks, mittetulundusühenduste tegevustoetust, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetust, ranitsatoetust, matusetoetust, lapse sünnitoetust, täiendavat sotsiaaltoetust, vallametsast küttepuude tegemise õigust ning raieluba.

Samuti saab esitada hoonestusõiguse seadmise ja maa ostueesõigusega erastamise avaldust ning sotsiaaltoetuste ja teenuste üldavaldust.

Taotluse koostamisel tuleb täita sammhaaval ära süsteemi küsitud väljade sisu ning lisada lõpus digitaalne allkiri. Seejärel genereeritakse taotlus allkirjastatud PDF-dokumendina, mille saab vajadusel ka enda arvutisse alla laadida. Süsteem suunab taotluse antud valdkonnaga tegelevale ametnikule ning taotleja e-postile tuleb teavitus taotluse vastuvõtmise kohta.

Samuti kodulehelt leitavas haridusvaldkonna infosüsteemis ARNO võetakse vastu avaldusi lasteaiakohtadele. „Lähemal ajal on plaanis ARNO-sse üle viia ka koolikohtade avaldused, samuti kooli toidurahade tasumine,“ rääkis Põim Kama.

E-taotluste kõrval jätkab vallavalitsus dokumentide vastuvõttu ka e-posti teel ning paberkandjal aadressil Valga vallavalitsuses või piirkondlikes teeninduskeskustes.

Tagasi üles