Ametnikud õpivad vältima korruptiivset käitumist

Koolitajate seas on ka Hille Voolaid.

FOTO: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Sisekaitseakadeemia viib läbi riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele ning riigiga kokku puutuvate äriühingute esindajatele koolituste sarja, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust korruptsiooniriskidest ning tugevdada korruptsioonivastast hoiakut kogu riigis.

"Eetikakoolituste jätkumine on oluline ametnikueetika nõukogu seisukohtade ja ametniku eetikakoodeksi tutvustamisel avalikele teenistujatele ning ühtsetel väärtustel põhineva avaliku sektori toimimise seisukohast,“ sõnas koolituse projektijuht, akadeemia täiendusõppe spetsialist Karin Sindonen pressiesindaja teatel.

Sindonen lisas, et eetilise kompetentsi suurenemine aitab ennetada nii ebaeetilist käitumist kui ka tõsisemaid korruptsioonijuhtumeid. „Koolitused aitavad kindlasti kaasa usaldusväärse ja asjatundliku avaliku teenistuse ning avaliku sektori kujundamisele ja kvaliteetsele avaliku halduse toimimisele,“ ütles ta.

Eetikakoolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku teenistuse toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Koolituse läbimise tulemusena peaks paranema avalike teenistujate ja avaliku sektori sihtrühmade teadlikkus avaliku teenistuse väärtustest, eetikast, huvide konflikti ja korruptsiooni ennetamisest. Samuti peaksid paranema teadmised ja oskused ära tunda, analüüsida ja lahendada ametialaseid eetilisi dilemmasid ning oskused kasutada ametniku eetikakoodeksit igapäevatöös.

Koolitusi viivad läbi valdkonna eksperdid ja õppejõud – Aare Kasemets, Aive Pevkur, Anneli Sihver, Hille Voolaid, Tanel Oppi –, kel kõigil on mitmeaastane kogemus juhendada avaliku teenistuse eetika ja korruptsiooniennetamise koolitusi. Samuti on nad loonud nii koolitusprogramme kui õppevahendeid.

2019. aastal plaanib Sisekaitseakadeemia läbi viia kokku 28 koolituspäeva. Nendel osalevad avaliku teenistuse ametnikud ja töötajad, avaliku sektori asutuste juhid, riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega MTÜ-d, sihtasutused ja äriühingute liikmed. Eraldi on koolitus haridusvaldkonnale – üld- ja kutsehariduskoolide ning koolieelsetes lasteasutuste juhtivtöötajatele.

Enamik koolitusi toimub Tallinnas ja Tartus, mõni ka Pärnus ja Rakveres. Mais toimub kolm koolitust, esimene koolitus toimus teisipäeval. Teave koolituste kohta on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehe koolituskalendrist.

    Tagasi üles