Terviseamet uurib Võrumaal salvkaevude joogivee kvaliteeti

Terviseamet uurib Võrumaal salvkaevude joogivee kvaliteeti

FOTO: STANISLAV MOSHKOV /

Terviseametil on kavas joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides. Uuringu eesmärk on saada ülevaade vee kvaliteedist eraveevärkides, mille kohta puuduvad andmed. Sel aastal on soov ülevaade saada Võrumaa kaevusest.

Proovivõtu kohtade valikul eelistatakse veevärke, kus vett kasutatakse aasta ringi, on rohkem kui kümme tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale, näiteks suvilapiirkondades.

Veeproovides määratakse nitraatide, nitritite, ammooniumi, mangaani, raua, fluoriidide ja naftasaaduste sisaldust ning organolepitilised näitajad (hägusus, lõhn, värvus) ja pH. Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse escherichia coli, enterokokkide ja coli-laadsete bakterite sisaldus.

Seoses uuringuga on võimalus elanikel, kes soovivad lasta oma kaevu vett uurida, pöörduda terviseameti Lõuna regionaalosakonna poole. Kontaktisik on Veera Johanson.

Proovide võtmisega on plaanis alustada augusti alguses, kuid soovist oma kaevu vett uurida palutakse teatada mainitud kontaktisikule juba juuni lõpuks. 

Tagasi üles