Proviisorid soovitavad kiirelt apteeke müüma asuda

Vaidlus apteekide omandiõiguse üle on kaasa toonud ka protestiaktsioone.

FOTO: Erakogu

Eesti Proviisorite Koda (EPK) pöördus Eesti suurimate apteegikettide poole ettepanekuga alustada esimesel võimalusel üldapteekide müüki kutselistele proviisoritele, et olla valmis juba üheksa kuu pärast jõustuvaks apteegireformiks.

Nimelt jõustub järgmise aasta 1. aprillil apteegireform, mis seab üldapteekidele omandipiirangud. "Enamusosalus kõikides üldapteekides peab hakkama kuuluma sõltumatutele proviisoritele, mis tähendab kettide omanduses olevate apteekide lõpetamist Eesti turul," ütles koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas pressiteate vahendusel.

Seejuures tuletavad proviisorid kirjas suurimatele mitteproviisoritest omanikega apteekidele meelde, et omandipiirang jõustub juba vähem kui üheksa kuu pärast ja seepärast on praegu viimane aeg alustada apteekide müügiga. "Kui viimasel hetkel tuleb korraga müüki palju apteeke, avaldab see kindlasti mõju nende müügihinnale," märkis Alamaa-Aas kirjas apteegikettidele.

Tema sõnul on kojani jõudnud ka mitteproviisoritest apteegiettevõtete väited, justkui puuduks proviisoritel huvi või raha reformi käigus apteegikettidelt apteeke osta. "Eesti Proviisorite Koja kui suurima proviisoreid ühendava kutseühingu liikmete hulgas on apteekide soetamise vastu elav huvi, kuid seni on apteegiettevõtetelt saadud pigem tõrjuvaid reaktsioone," rõhutas Alamaa-Aas.

Koja juhatuse esimehe kinnitusel on apteekide ostmise vastu huvi olemas nii Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu liikmete seas, kuid ka liitudesse mittekuuluvatel proviisoritel. "Seepärast oleme Eesti Proviisorite Koja poolt kutseühinguna valmis vajadusel olema neutraalseks pooleks, kes vahendab müügipakkumised proviisoritele," ütles ta.

Alates 2020. aasta 1. aprillist jõustuvad riigikogus 2015. aastal heaks kiidetud ravimiseaduse muudatused ehk niinimetatud apteegireform, mille ühe osana seatakse üldapteekidele omandipiirangud.

Alates tuleva aasta 1. aprillist peab proviisorile kuuluma apteegis vähemalt 51-protsendiline osalus ja valitsev mõju, kusjuures suure nõudlusega piirkonnas ehk 4000 või enama elanikuga asulas võib osanikele kuuluda kuni neli üldapteeki. Apteekide arv väiksema elanike arvuga asulates ei ole piiratud.

Nii eraõiguslikus juriidilises isikus enamusosalust omav kui ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev proviisor peab töötama juhatajana vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis.

Tagasi üles