Tõrva vallas anti välja esimesed kuld- ja hõbemärgid

Hõbemärgi sai valla finantsjuht Maire Appo.

FOTO: Egon Bogdanov

Tõrva vallavanema ja volikogu esimehe suvisel vastuvõtul tunnustati tublisid tõrvakaid uue omavalitsuse esimeste kuld- ja hõbemärkidega.

Kuldmärk antakse kõrgeima auavaldusena suure panuse eest Tõrva valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Tõrva valla maine tõstmisel. Hõbemärk antakse aga erilise auavaldusena olulise tulemusliku töö ja saavutuste eest Tõrva valla igapäevases elus ja arengus.

Valla esimesed hõbemärgid pälvisid Maire Appo, Monika-Evelin Liiv ja Arvo Lasting, kuldmärgi said Urve Saks ja Valev Elerand.

Valla kuldmärgi sai lasteaia Mõmmik pikaaegne juht Urve Saks.

FOTO: Egon Bogdanov

Lasteaednik Urve Saks on elu pühendanud laste hoidmisele ja harimisele. Tema elutöö on seotud Tõrva lasteaed Mõmmik, kus ta on direktorina töötanud 37. aastat. Tema juhtimisel on lasteaed renoveeritud kauniks ja nüüdisaegseks asutuseks, mis on kahel korral pälvinud Eesti Vabariigi presidenilt tiitli «Kaunis Eesti kodu». Uuel õppeaastal on lasteaed Mõmmikul juba uus juht ning saks saab minna pikalt oodatud puhkusele.

Kuldmärgi sai õpetaja, kunstnik ja muuseumijuht Valev Elerand.

FOTO: Egon Bogdanov

Tõrva gümnaasiumi vilistlastele Valev Elerand tutvustamist ei vaja. Elerand on pikka aega töötanud Tõrva gümnaasiumis kunsti- ja tööõpetuse õpetajana ning klassijuhtajana. Ta on olnud ka pikaajaline Tõrva linnavolikogu liige: volikogus on ta kaasa löönud suisa kuus aastat. Tõrvas on ta pidanud kunstisalongi ning tuntust kogunud ka laulukirjutaja ja viisistajana.

Hetkel toimetab Elerand Helme koduloomuuseumi direktorina, arendades jõudsalt muuseumi tegevust eesmärgiga meie piirkonna pärandit säilitada ka uutele põlvkondadele.

Tõrva valla finantsjuhi Maire Appo tegemised on ikka olnud seotud arvudemaailmaga. Pärast Valga 1. keskkooli lõpetamist 1982. aastal siirdus Maire õppima Tihemetsa sovhoostehnikumi ja lõpetas 1990. aastal ka Eesti Põllumajandusakadeemia. Õpingutega samal ajal toimetas ta 1984. aastast Hummuli sovhoosi dipetšerina ja hilisemalt ka raamatupidajana. Aastatel 1994-1998 oli Appo ametis AS Vallai raamatupidajana.

Appo on see, kellele räägitakse oma muresid ja rõõme ning kui on häda, siis on Maire esimene, kes aitab nõu ja jõuga – ta on alati olemas ja valmis tegutsema.

Lisaks kõigele on Appol olnud asendamatu roll Tõrva linna, Põdrala, Hummuli ja Helme valla liitumisel eelarve ühendamisel, sealjuures ühtse finantsraamistiku loomisel.

Monika-Evelin Liivi tehtud töö ja vaeva tulemusena on Tõrva sattunud kultuurimaailma rambivalgusesse. Verdi reekviemit kuulates sai võimsa kogemuse ligi 1500 inimest ja seda tänu tema hulljulgele ideele. Liiv alustas muusikaõpingud Tõrva laulustuudios Maie Kala käe all ning jätkas Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Tõnu Bachmanni lauluklassis.

2007. aastal lõpetas Liiv laulu erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, tema juhendaja oli professor Mati Palm. Liiv on laulnud Rahuvsooperis Estonia, Soome Rahvusooperis ja Iisraeli Ooperis.

Hõbemäri sai vaimulik Arvo Lasting.

FOTO: Egon Bogdanov

Vaimulik Arvo Lasting on särav näide mitmekülgsest õpetajast – tegus koguduses ja asjalik ka väljapoole. Mees, kelle käed on sama kuldsed, kui ta süda. Lasting on sündinud ja üles kasvanud Tõrvas. Ta on lõpetanud 1993. aastal Tõrva gümnaasiumi, 1997. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja 1998. aastal Tallinna Usuteaduse Instituudi Pastoraal-Teoloogilises seminaris.

Aastast 1999 teenib Helme ja Taagepera kogudust ja aastast 2009 hooldajaõpetajana ka Mõisaküla kogudust. Lasting on EELK Viljandi praostkonna revisjonikomisjoni esimees, SA Tõrva Kirik-Kammersaal nõukogu liige ja aktiivne kaasalööja Kaitseliidu Valgamaa Maleva Helme üksikkompanii tegemistes. Ta on laulnud Tõrva rahvakooris ning on ansambli Sillervo liige alates 2006. aastast.

Lastingu üheks kireks võib pidada aiandust: koolipoisina kasvatas ja müüs vanemate juures potililli, praegu tegeleb hobikorras potipõllundusega.

Tagasi üles