Kohtumisel ministriga oli tähelepanu all Tõrva kooli tulevik

Vallavanem Maido Ruusmann (paremal) tõi kohtumisel minister Jaak Aabiga esile nii valla hariduselu tuleviku kui teede kehva olukorraga seonduva.

FOTO: Sandra Kõressaar/Tõrva Vallavalitsus

Riigihalduse minister Jaak Aab viibib seoses ametnike Kagu-Eesti välitööde projekti algusega visiidil Valgamaal. Kolmapäeval kohtus Tõrva vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajatega, et arutleda piirkonnale oluliste teemade üle.

Aab tõi välja, et visiidi eesmärgiks on otsida lahendusi Kagu-Eesti probleemidele ning uurida, millised on vajadused täiendavateks toetussuundadeks.

Praegusel hetkel on Kagu-Eesti programmi eesmärk toetada ettevõtjaid, aidata kaasa piirkonna mainekujundusele ning luua koostöös paremad tingimused omavalitsustega spetsialistide eluaseme korrastamise ja soetamise toetamiseks. Aab lisas, et tulevik näitab, kas tekib vajadus eelmainitud meetmetesse suunata lisaraha või luua täiendavaid toetussuundi.

Minister tundis huvi, kuidas läheb Tõrva vallal peale haldusreformi uutes piirides. Tähelepanu teravik suunati juba kohtumise alguses haridusküsimustele, eeskätt ka gümnaasiumiastme säilitamisele Tõrvas ja ka õpilaskodu loomisele.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et siinkohal on oluline mõista Valga maakonna identiteedilist eripära. «Valga linn ei asu geograafiliselt maakonna keskmes ning kahjuks pole ta seda ka tõmbelt, mistõttu ei ole vanemate esmane valik Tõrvas gümnaasiumiastme sulgemisel sugugi Valga riigigümnaasium, vaid esmajärjekorras uuritakse võimalusi sootuks Tartus või Viljandis. Oleme täna ka väga tugevalt tegelemas õpilaskodu loomise projektiga,» lisas Ruusmann.

Minister Aab nõustub, et gümnaasiumiastme säilitamise eest tuleb igal juhul võidelda ning kinnitab, et õpilaskodu olemasolu on selle juures oluline osa.

Arutleti ka teede kehva seisukorra üle ning tõstatati tugevalt probleem, et piirkonnas on jätkuvalt kruusakattega teelõike, mille seisukord teatud ajahetkedel nii halb, et häirib tugevalt ka ettevõtjate igapäevaelu. Näiteks tõi Ruusmann olukorra, mil sel kevadel keeldusid lausa transporti pakkuvad firmad Helme-Kirikuküla-Holdre riigiteel läbimast probleemset teelõiku, takistades sellega kauba tarnet meie piirkonna ettevõtjani.

Lisaks olid laual mitmed teisedki teemad nagu üürimajad, maksuerisuste küsimus, lisaks ettevõtluslaenude ja eluasemelaenude käendus, mis soodustaks kohaliku piirkonna arengut ja elanike sisserännet. Sealhulgas arutleti hajaasustuse programmi üle, mis loodud regionaalarengu toetuseks, tagamaks hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänas minister Aabi kohtumise eest, kinkides talle meeneks tükikese Tõrvat Gunnar Laaki seinafoto näol, et kogu vestlus jääks silma alla ka tulevikuks.

«Suur tänu, mul ongi kabinetis veel mõni vaba sein,» naljatles Aab. «Tõrva on tõesti minu arvates üks kõige ilusam Eesti väikelinn,» kiitis ta lisaks. Kohtumisel osalesid lisaks minister Jaak Aabile ja tema kaaskonnale Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja Tõnis Lass ning vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Sandra Kõressaar.

Tagasi üles
Back