President tutvus Põlva haiglaga
Täiendatud reedel

President Kersti Kaljulaid külastas Põlva haiglat.

FOTO: Vabariigi Presidendi Kantselei

President Kersti Kaljulaid külastas teiste seas täna Põlva haiglat, kus tutvus erakorralise meditsiini osakonna, taastusravi osakonna ja ka sünnitusosakonnaga.

Haigla juht Margot Bergmann ütles, et aruteluteemad presidendiga puudutasidki peamiselt eelmainitud kolme osakonna erialasid.

Põlva haigla eesmärk oli Bergmanni sõnul tutvustada riigipeale Põlva haigla tugevusi ning edasisi tulevikuplaane. «Nagu näiteks koostöö suurendamine perearstidega, eesmärk suurendada sisehaiguste ja päevakirurgia kättesaadavust ning suurendada taastusravi osakaalu. Niisamuti tutvustada ka günekoloogiaosakonna tööd alates 1. jaanuarist 2020.»

Põlva haigla taastusravi osakonna juhataja dr Tiina Tammik tõi esile, et haigla pakub taastusravi teenuseid kõikidele vanuserühmadele. «Nii on näiteks meie laste taastusravi väga heal tasemel ning Põlva haiglas käivad patsiendid ühtlasi ka Tartust ja Võrust,» selgitas dr Tammik. Ta lisas, et kindlasti tuleb hoida kaks aastat tagasi saavutatud taastusravi kompetentsikeskuse taset, mis loob võimalused ka teenuste laiendamisele.

Sünnitusosakonna personaliga vesteldes tunnustas president Kersti Kaljulaid osakonna senist tööd, kuid rõhutas ka haigla rolli pakkuda inimese elukaart silmas pidades võimalikult laia teenuste valikut. «On oluline, et Põlva haiglas kohapeal säilivad uuest aastast kõik teenused, mis eelnevad ja järgnevad sünnitusele,» lisas president.

Põlva haigla juhataja Margot Bergmanni sõnul jätkavad tulevikus haiglas tööd nii günekoloog, ämmaemandad kui ka pediaater, tagades raseduse arvele võtmise, jälgimise, nõustamise ja ka rasedusejärgsed vastuvõtud Põlva haiglas nii, nagu seni. Lisandumas on ka koduvisiitide teenus ning iseseisva vastuvõtu kompleksteenus. «Lisaks soovime suurendada sisehaiguste ja päevakirurgia kättesaadavust ning taastusravi osakaalu. Põlva haiglal on olemas kõik eeldused, et olla kogu Lõuna-Eesti taastusravi kompetentsikeskuseks. Selleks on vajalik pakkuda senisest enam ambulatoorseid ja taastusravi teenuseid nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele.»

«Tartu lähedus annab kindluse Põlva arstidele, kuna alati on võimalik pidada nõu Tartu kolleegidega ja otsustada haige edasine ravi. Patsientidel omakorda on aga võimalus valida kiirema abi saamiseks just mõni maakonnahaigla,» ütles president erakorralise meditsiini osakonnaga tutvudes.

Bergmann loodab, et visiidist oli kasu mõlemapoolne. «Põlva haiglal oli suur au võõrustada presidenti ning loodetavasti jäi visiidiga rahule ka proua president, kes nägi Põlva haigla töökorraldust seestpoolt.»

«Põlva haiglast on viimastel aastatel palju juttu olnud. Eeskätt siis sünnitusosakonnast, mis on juba aastakümneid olnud tuntud ja hinnatud. Sestap mõistan hästi kogukonna muret haigla tegevuse ümberkorraldamisel ja aktiivse sünnitusabi andmise lõpetamise osas. Ka minu poole on pöördutud selle murega. Samas mõistan ka Põlva haigla ja Tartu Ülikooli kliinikumi otsuseid ja vajadust sünnitusabi andmist ümber korraldada olukorras, kus 50km raadiuses on juba kaks haiglat, kus see on tagatud. Oluline on anda kohalikele ka kindlus, et Põlva haiglas kohapeal säilivad uuest aastast kõik teenused, mis eelnevad ja järgnevad sünnitusele. Mis aga puudutab arstiabi kättesaadavust maapiirkondades laiemalt, siis tegelikult on põhjust rahul olla. Alati saaks paremini, kuid kohati tundub, et nii ravi- kui hooldusteenused on tagatud pareminigi kui pealinnas. Ka kiiremini,» kirjutas president hiljem oma Facebooki-lehel.

Peale Põlva haigla külastas president täna ettevõtteid Hobbiton Home, Asuva Aed ja Ahja Moodulahi, samuti Ahja raamatukogu. Ühtlasi pidas ta arutelu maakonnakeskuste juhtidega, kohtus Võru vallajuhtide ja volikogu liikmetega ning tegi koos noortega tervisesporti.

Tagasi üles