Põlvamaal, Võru-Räpina ja Põlva-Värska (Rosma-Karisilla) maantee kohtumispaigas ehk Vinso ristis hakkab valmis saama ringristmik. 

Veel hiljaaegu tuli sõidukijuhtidel seal edasi sõitmise võimalust oodata punase fooritule taga.

Maanteeameti kodulehekülje andmeil peavad tööd lõigul Leevi-Vinso olema lõpetatud novembris.