Tuleohutus jätab tõsiselt soovida

Põlva gümnaasiumis oli juba pikemat aega kõrvaldamata suitsuluukide rike, ka oli koolis üks tuletõkkeuks lahti. Pildil olevad isikud ei ole rikkumistega seotud.

FOTO: Arvo Meeks

Päästeameti äsjane reid tuvastas tuleohutusnõuete rikkumisi ligi 70 protsendis kontrollitud haridusasutuses. Kontrollitud 227 hoonest oli korras vaid 74. Rohkesti rikkumisi leiti ka Lõuna-Eestis.

Põlvamaal käisid inspektorid 16 koolis ja lasteaias. Enamikus nendest olid asjad tuleohutuse tagamisega heas korras. Suurimad probleemid olid Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul evakuatsioonivalgustusega, mis oli mitmel pool korralikult kontrollimata. Selline probleem oli nii Põlva koolis, Põlva lasteaias Mesimumm kui ka Roosi koolis.

Ruusa põhikoolis oli aga tulekahjusignalisatsioon hooldamata ning Põlva gümnaasiumis oli juba pikemat aega kõrvaldamata suitsuluukide rike, ka oli koolis üks tuletõkkeuks lahti.

Jagus ka kiidusõnu

Valgamaal kontrolliti 11 haridusasutust. «Kiita saab lasteaeda Kaseke, kus ei leitud ühtegi puudust,» tõi Kiik välja. Mujal esines väiksemaid rikkumisi. Taas kord oli kõige rohkem puudusi seotud tähtajaks tegemata jäetud automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja evakuatsioonivalgustuse hooldusega. Haldusmenetlustega määrati asutustele sunniraha, mis tähtajaks puuduste mittekõrvaldamisel tasuda tuleb.

Puka lasteaias oli aga lahti jäetud tuletõkkeuks ja kontrollimata olid tulekustutid, selle eest määrati süüdlasele väärteomenetlusega rahatrahv.

Luku vahetamiseks anti aega ja määrati haldusmenetlusega sunniraha, mis tuleb tasuda, kui töö tähtajaks tegemata jääb.

Võrumaal kontrolliti viit haridusasutust. Rikkumisi ei olnud Lasva lasteaias Pargihaldjas ega Võru lasteaias Punamütsike. Võru lasteaias Päkapikk olid takistustena evakuatsiooniteel kaks lillepotti, tulekahjuõppus oli tegemata ning tuletõkkeuksed lahti. Puuduste kõrvaldamiseks alustati haldusmenetlust ja tuletõkkeuste lahti jätmise eest määrati lisaks väärteomenetlusega trahv.

Kreutzwaldi koolis puudus evakuatsiooniväljapääsul seest võtmeta avatav lukk ja tuletõkkeuksed olid avatud asendis. Luku vahetamiseks anti aega ja määrati haldusmenetlusega sunniraha, mis tuleb tasuda, kui töö tähtajaks tegemata jääb. Ukse lahti jätmise eest määrati rahaline karistus. Rõuge põhikoolis anti suuline korraldus tulekahjusignalisatsiooni skeemide loetavuse parandamiseks.

Lubamatud möödalaskmised

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu oli üle-eestilisi kokkuvõtteid tehes murelik. «Reidi tulemused teevad kurvaks. Esines suuri ja lubamatuid möödalaskmisi: probleeme nii automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi kui evakuatsiooniga. Personalil jäi vajaka teadmistest, kuidas tulekahju korral tegutseda.»

Põllu rõhutas, et päästeamet on viimase kümnendi jooksul haridusasutustele väga suurt tähelepanu pööranud ning lasteaedades ja koolides on juba ära tehtud väga suur töö. «On aga oluline, et iga töötaja direktorist tehnikuni ja kokast valvurini teaks ja täidaks oma rolli, et ära hoida kõige halvem.»

Üle Eesti tuvastati asutustes üle 360 puuduse, mis teeb keskmiselt kaks puudust hoone kohta. Reidi käigus alustati 45 haldus- ning 18 väärteomenetlust. «Kuna keskendusime tulekahju varajasele avastamisele, siis kõige enam tuvastasime puudusi tulekahjualarmiga seoses,» rääkis Põllu. Sama palju oli probleeme ka tuletõkkeustega, mida hoiti avatud asendis või puudusid need sootuks. Kolmas suur probleem oli evakuatsioon – näiteks ei olnud tagatud ohutu hoonest väljapääsemine või ei olnud evakuatsioonitee vastavalt nõuetele valgustatud.

Tagasi üles