iDeal kampaania

Algasid Tõrva valla ruumilise arenguplaani arutelud

Tõrva valla üldplaneeringu esialgset eskiislahendust tutvustanud arutelu. FOTO: Madis Mumm

FOTO: Madis Mumm

Alanud on Tõrva valla üldplaneeringu esialgset eskiislahendust tutvustavad arutelud.

«Üldplaneering on üks omavalitsuse tähtsamaid tulevikku vaatavaid dokumente. See on kogukondlik kokkulepe, milles pannakse paika, millistel tingimustel maad kasutada: kuhu võiks areneda elamud ja tööstus ning muu. Kutsun kõiki üles aruteludest osa võtma ning kaasa mõtlema,» sõnas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Üheskoos arutleti avalikul arutelul Tõrva linna arengusuundade ja maakasutusplaani üle ning koguti kokku ettepanekuid, millega tuleks edaspidi arvestada. «Näiteks toodi välja, et laienduste asemel tuleks võtta ehitusaladena eelkõige kasutusse seni välja arendamata maa-alad linnas sees. Samuti anda võimalus suuremate elamukruntide jagamiseks elamute ehitamise eesmärgil ning uusarenduste korral näha ette ka haljasalade või mänguväljakute rajamine. Kõlas ka mõte, et elamumaa otstarbega aladele ei tohiks lubada suurte ärihoonete ehitamist,» kommenteeris ettepanekuid Hendrikson & Ko juhtiv planeerimisspetsialist Marika Pärn.

Teisipäeval oli arutelu Hummuli rahvamajas, järgmised ootavad ees 16. oktoobril Riidaja kultuurimajas ja Pikasilla puhkealal ning 21. oktoobril Taagepera külakeskuses.

Töö eskiislahenduse väljatöötamisega jätkub pärast piirkondlikke arutelusid, misjärel analüüsitakse ka kõiki esitatud ettepanekuid ja ideid.

Kõiki kohalikke elanikke ja maaomanikke oodatakse kaasa rääkima ja aruteludest osa võtma, sest just nende teave, arvamus ja ideed on lahenduse väljatöötamisel suureks abiks. LEPM

Tagasi üles