Päästjad said päeva jooksul Võrust kolm väljakutset

Võrus Koidula tänaval asuv ühekordne elamu.

FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Võru päästjatele kujunes teisipäev erakordselt töiseks.

Kell 8.20 teatati häirekeskusele tulekahjust Võrus Koidula tänaval asuvas ühekordses elamus. Pesumasina taga oli tekkinud elektrilühis, millest levis korterisse suitsuving. Päästjad lahendasid olukorra ning nõustasid inimesi elektriohutuse teemal.

Kuna pesumasinad asuvad reeglina niiskes ruumis, tuleb  Päästeameti kinnitusel olla seadmega elektrilühise ohu osas ettevaatlik. Sageli ei asu ka pesumasina stepslid seadmega samas ruumis – sel juhul kipuvad juhtmed jääma ukse vahele ning õnnetus võib sealt alguse saada.

Päästeamet kutsub üles inimesi märkama oma kodus valitsevaid ohte – aegunud elektrijuhtmestik on väga tuleohtlik. Aegunud elektrijuhtmestiku korral on mõistlik lasta see üle kontrollida ning elektrikul välja vahetada. Ohutuse tagamiseks võiks lasta elektrikul kord kümne aasta jooksul teha ka elektripaigaldiste tehnilist kontrolli.

Kell 16.10 said päästjad väljakutse Võru linna Koidula tänavale. Teataja tuba oli läbi katkise ahju sinna imbunud suitsu täis. Ahjus olid silmaga nähtavad praod. Päästjad kustutasid kiirelt ahjus hõõguva põlevmaterjali ning ventileerisid ruumid. Ruumis tuleb ahju kasutamine kuni kütteseadme korda tegemiseni lõpetada.

Iga korteriomaniku kohustus on kütteseadmed regulaarselt kontrollida ning need tuleohutuse tagamiseks parandada. Katkisest ahjust võib alguse saada eluohtlike tagajärgedega põleng. Samuti on vajalik nii gaasi- kui tahkeküttel köetavatesse eluruumidesse paigaldada nii suitsu- kui vingugaasiandur.

Kell 19.40 kutsuti päästjad Liiva tänavale, kus korteris töötas vinguandur ning kedagi kodus ei olnud.

Päästjad sisenesid korterisse akna kaudu, tuvastasid liiga vara suletud siibri ning vingu täis korteri.

Lisaks avastasid päästjad tuleohtliku olukorra, kus söed olid pandud plastmassämbrisse. Plastmassi sulades võib tekkida tulekahju, seetõttu tuleb söed panna alati metallnõusse ning viia toast välja.

Päästjad ventileerisid ruumid ning tegid inimestele selgitustööd tuleohutuse kohta.

Tagasi üles