Pingisodijad saadi kätte

Võrus Koreli pargis soditi novembris paigaldisi. Anti Allas

FOTO: Anti Allas

Pingisodijad saadi kätte

Mõne nädala eest soditi Võrus alles valmivas Koreli pargis sealseid paigaldisi. Nüüdseks on pahategijad teada.

Politsei on kindlaks teinud ja suhelnud lastega, kes Võrus pinke ja muud sodisid. «Tegu on 9-aastase ja 11-aastase tüdrukuga, kes ei osanud oma teguviisi selgitada,» rääkis Võru noorsoopolitseinik Katerina Saaremets.

Ta selgitas, et neid, kelle vanus jääb alla 14 eluaasta, mõjutatakse õiguskuulekale käitumisele taastatava õiguse põhimõtte kohaselt. «Menetlust ei alustata ning keskendutakse sellele, et laps peab võimalikult kiiresti mõistma toimepandud teo ebasobivust ja saama võimaluse tekitatud kahju heastamiseks.»

Saaremets lisas, et politsei silmis vajab õigusrikkumise toime pannud laps abi ja just ametnike roll on lapse vajadused tuvastada ning lahendada. «Näiteks on mitmel sarnasel juhul lapsed, nende vanemad ja kahjukannatajad jõudnud ühise laua taga juhtunut arutades kokkuleppele, et laps saab heastada oma teo eakohaste heakorratöödega. Kas siis näiteks linnas lehti riisudes või muud lihtsamat ülesannet täites.»

Ka seekord kutsub politsei tema sõnul kõik osapooled ühe laua taha seda juhtumit arutama, et lapsed mõtestaks koos teistega oma tegu ja selle tagajärge ning leitaks kokkulepe, kuidas nad saaksid tehtud kahju linnale ja Kagukeskusele heastada. JAAN RAPP

Tagasi üles
Back