Video ja galerii ⟩ Võru maakonna vapimärgi pälvis Siiri Toomik

Võru maakonna vapimärgi pälvis teenekas giid, kultuuritöötaja ja õpetaja Siiri Toomik. Toomikule anti üle vapimärk Võru maakonna maine, vaimse pärandi ja positiivse kuvandi pikaajalise loomise ja hoidmise eest.

Võrumaa arenduskeskus andis maakonna vapi- ja teenetemärgid eile üle Võru kultuurimajas Kannel peetud Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertaktusel. Autasud andsid üle arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots.

Vapimärgi laureaadiks esitas Siiri Toomiku koguni kuus ühendust: Võru naisteklubi, MTÜ Saagu Parem, MTÜ Võru Folkloorifestival, MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater, Võru instituut ja Eesti maanteemuuseum.

Nooruslik ja aktiivne pensionär

Laureaadiks esitajate hinnangul on Toomik uue aja noor ja aktiivne pensionär, kes on palju oma elu jooksul andnud ja saavutanud ning kes tänaseni on tegus ja elurõõmus naine. Toomiku pikaajaline tegevus Võru maakonna hüvanguks on olnud muljet avaldav. Ta oli aastaid Võrumaa muuseumi direktor ning on tänaseni armastatud giid, reisijuht ja vabatahtlik mitmes organisatsioonis.

Oma põhitöö kõrvalt on naine aktiivselt osalenud Võrumaa kultuuri- ja hariduselus, andes hindamatu panuse ürituste nõustaja, tekstide looja, toimetaja, lektori, esineja, jutuvestja, õhtujuhi ja näitlejana.

Ta on koostanud, redigeerinud ja toimetanud kodumaakonda tutvustavaid infovihikuid, maineväljaandeid, aastaraamatuid, samuti artikleid nii kohalikes kui üle-eestilistes väljaannetes. Ta on tõlkinud üheksa Soome lasteraamatut võru keelde.

Toomiku 20-aastane vabatahtlik tööstaaž Võru folkloorifestivali toimkonnas jätab tulevastele põlvedele tema vaimukad pressiteated ja põhjalikud kokkuvõtted igast festivaliaastast.

Toomik on 2018. aastal linastunud Ruti Muru­salu filmi «Kõik sündü Võrol» üks stsenariste. Ta osales CD «Umatsõs tett Kreutzwaldi jutussõ võro keelen ja meelen» koostamisel. Ta oli nii jutuvestja kui CD infovihiku teksti võru keelde tõlkija.

Mitmekesine töö muuseumis ja koolis

Tema meelisteemad on Setomaa aja- ja kultuurilugu. Ta laulab Võru seto leelokooris Helmekaala’ ja korraldab koos teistega koori üritusi. Toomik on aktiivne eeslaulja ja leelosõnade looja.

Võrumaa muuseumis töötades iseloomustas teda valmisolek koostööks, tahe teha uut moodi ja julgus jääda kindlaks oma arvamusele. Tema eestvedamisel koostati Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi ekspositsioon, mis oma sisu poolest pole vananenud tänini.

Ekskursioonide juhtimisel peab Kreutzwaldi muuseum tänini kinni temaga paikapandud põhimõttest: giid ei vaja etteantud teksti, vaid lähtub iga rühma huvidest.

Siiri Toomik on töötanud Võrumaa kutsehariduskeskuses õpetajana, andes turismi eriala aineid ja soome keelt. Soome keelt õpetab ta ka praegu.

Eesti maanteemuuseumis töötab ta klienditeenindajana. Ka seal hindavad töökaaslased tema teadmisi ja oskusi kõrgelt.

Toomiku teadmiste pagas ja kirg ajaloo vastu on inspireerinud paljusid, kes temaga on kokku puutunud.

Ta on loonud ka hulgaliselt maakondlikke turundustekste, jaganud oma teadmisi noorematele kolleegidele ja seda kõike paljuski vabatahtliku tegevusena. Samuti on ta mitme ajalooraamatu koostaja.

Toomik on ühiskondlikult aktiivne naine, ta on Võru naisteklubi asutaja ja tegevliige, keda kõik klubikaaslased hindavad.

Ta on kolme lapse ema, kohusetundlik vanaema ja põnev kaaslane. Teda iseloomustab pidev areng, õppimine, reisikirg ja julgus ennast proovile panna ka uutel tegevusaladel.

Maakonna teenetemärgid ja tänukirjad

Võru maakonna teenetemägi pälvis Hillar Irves hingega tehtud töö eest maakonna spordielu edendamisel ja tuntuse tõstmisel. Irves on Võhandu maratoni peakorraldaja, piirkonna turismiedendaja ja tõeline entusiast.

Tulemusliku ja pühendunud töö eest seto traditsioonilise käsitöö hoidmisel ja tutvustamisel pälvis teenetemärgi Ingrit Kala. Aktiivne naine on MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht. Kala on hea eeskuju, kuidas mõjutada mittetulundussektori ja ühiskondliku tegevuse kaudu kodukandi arengut.

Teenetemärk anti üle ka Veevi Hõrakule, kes sai tunnustuse suure hoolivusega tehtud töö eest Võrumaa elanike terviseedendamisel. Hõrak on Lõuna-Eesti haigla diabeediõde. Tema algatusel avati haiglas 1999. aastal diabeedikabinet. Ta on suurepärane koorilaulja.

Võrumaa arenduskeskuse tänukirjaga tunnustati Margus Konnulat silmapaistva panuse eest võru keele hoidmisel ja maakonna maine kujundamisel, Heino Ersi pühendunud ja pikaajalise töö eest laboriarstina Lõuna-Eesti haiglas ning Tiit Rauda pühendunud töö eesti koorilaulutraditsiooni hoidmisel ja edendamisel. Erki Sok aga sai tänukirja pühendunud töö eest Võrumaa metsaühistu juhtimisel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles