Pea poolesaja Valga valla kortermaja elanikud tahaks ette võtta hooneremondi

Jakobi 5 kortermaja uuendustööd Valgas

FOTO: Valga vallavalitsus

Tartu regiooni energiaagentuuri palvel said Valga valla korterelamute esindajad täita küsimustikku, mis peaks aitama saada paremat ülevaadet kortermajanduse olukorrast vallas, andis teada Valga vallavalitsus.

Täideti 77 ankeeti, viie Kaagjärve küla kortermaja kohta tuli info raamatukoguhoidjalt. Mõnest kortermajast laekus mitu ankeeti, infot saadi 74 korterelamu kohta. Eriti usinad olid Valga Kungla 7 elanikud, kus kaheksa korteriga majast saabus kolm ankeeti.

Valga linnast laekus ankeete 58 korterelamu kohta ja 16 maja kohta saadi info Valga vallast: Kaagjärvelt, Koikkülast, Laatrest, Lüllemäelt, Tagulast, Tsirguliinast. Hoone tüübi järgi jaotusid ankeedid: 17 ankeeti puit-, 29 tellis- ja 28 raudbetoonmajadest.

Korteriühistu vanuse järgi vaadeldes tuli 47 ankeeti majadest, kus oli korteriühistu olemas enne 1. jaanuari 2018. Küsitluse korraldajatel on rõõm tõdeda, et 27 ankeeti tuli ka sundkorras loodud korteriühistutega majadest. See laseb eeldada, et ka neis majades on olemas reaalne ühistuline tegevus ja soov tegelda oma kortermaja jätkusuutlikkusega.

Ankeetidest hakkas enim silma, et koguni 48 kortermaja elanikud sooviksid oma maja juures midagi remontida. Osa on seda juba ka teinud, kuid kahjuks teistel takerdub see raha puudumise taha. 25 kortermaja ei plaani praegu renoveerimistöid, kolme Kaagjärve küla kortermaja kohta neid andmeid ei märgitud. Enim mainitud renoveerimistöö ankeetide põhjal oli fassaadi remont ja soojustamine - 16 korral, järgnes katuse remont ja soojustamine - 10 korral, trepikodade remont - 9 korral ja maja ümbruse heakorrastamine - 8 korral. Teised tööd olid mainitud kuuel või vähemal korral.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles