Kohalik rahvas saab oma tegevuseks toetust küsida

Võrumaa külarahvas tööhoos.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Alates pühapäevast on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor – kuni 4000-eurost toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik, teatas rahandusministeerium.

«Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime.»

Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele. Seega saavad toetust kogukonna identiteeti tugevdada ja omavahelist koostööd tõhustada aitavad tegevused. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks toetati kohaliku omaalgatuse programmist eelmisel aastal mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.  

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Sel aastal jagatakse toetusteks ligi 1,17 miljonit eurot, mis eraldatakse kokku kahes, kevad- ja sügisvoorus.

Taotlusi saab esitada e-posti teel kuni 1. aprillini. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile.

Tagasi üles
Back