President kuulutas täna välja kolm seadust

President Kersti Kaljulaid. FOTO: Tairo Lutter

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja kolm seadust, mis puudutavad kaitseväe taustakontrolli õiguste laiendamist, teises ELi liikmesriigis turustatavate toodete vastastikust tunnustamist, ja koosolekute korraldamisel ning otsuste vastuvõtmisel elektrooniliste võimaluste laiendamist.

Riigikogus 13. mail vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus näeb ette kaitseväe taustakontrolli õiguste laiendamist ulatuses, mis tagaks kontrolli sisulise eesmärgi täitmise ehk veendumuse isiku sobivuse kohta teenida või töötada Kaitseväes või asuda koostööle Kaitseväega.

Riigikogus 18. mail vastu võetud toote nõuetele vastavuse seaduse muudatusega rakendatakse Eestis uut ELi otsekohalduvat määrust (EL) 2019/515, mis asendab varem kehtinud määruse ja käsitleb teises liikmesriigis turustatavate kaupade nõuetekohasuse vastastikust tunnustamist.

Riigikogus 18. mail vastu võetud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muudatustega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut. Vajadus selle järele ilmes eriolukorra ajal, kuid muudatused jäävad kehtima ka tavaolukorras.

Tagasi üles
Back