Vee-ettevõte tegi kindlaks kitsaskohad

AS Võru Vesi FOTO: Arved Breidaks

AS Võru Vesi koostas Võru veevärgist mudeli, et välja selgitada kitsaskohti. Töö eesmärk oli üle mõõta Võru reoveekogumisala joogiveetorustikud ja pumplate jõudlused ning anda ülevaade veevõrgu toimimisest edaspidi, teatas AS Võru Vesi.

Selgitati välja, kas kõikides linnaosades ja linnaga piirnevates asulates ning külades jätkub nõuetele vastava survetugevusega tarbevett nii tava- kui ka eriolukordade ajal. Samuti käsitles uuring tuletõrjevee varustust.

Uuringus on tehtud mitu ettepanekut, millega vee-ettevõte peab veevõrgu arendamisel arvestama. Kitsaskohtadeks on osutunud Taara linnaosa ning Võrukivi-Liitva piirkonna ebapiisav veesurve. AS Võru Vesi kavandab nende probleemide lahendamiseks aastatel 2021–2022 välja ehitada täiendavaid veetorustikke ja survetõstepumplaid.

Lisaks on veevõrgu toimimise tagamiseks Võrumõisa külas vajalik ehitada välja veeühendus Pika tänavaga. Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on hüdraulilises mudelis ära märgitud hüdrantide asukohad ja vooluhulgad, mis täpsustatakse edaspidi.

Tulevikus on plaanis veevõrgust välja arvata Võru linna veetorn. Veepuhastusjaamade, teise astme pumplate ja survetõstepumplate juhtimisautomaatika on kavas ümber programmeerida selliselt, et see võimaldaks automaatselt seadistada survet vastavalt tarbimisele. Aastatega olukord muutub ning seetõttu tulebki veevõrgu hüdrauliline mudel hoida ajakohastatuna ning seda täiendada, et see oleks võrgu analüüsimist võimaldav töövahend.

Uuring sai teoks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel. 

13.07.2020 17.07.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto