Metsakaitsjad organiseerivad üle-eestilise meeleavalduse

Tiksoja mets

FOTO: Sille Annuk

Metsapoliitika suuna muutmiseks toimub 16. augustil üle-eestiline metsameeleavaldus.

«Eestis, kui arenenud riigis, peab õigusaktide ja nende asjakohase rakendamisega olema tagatud see, et metsal jääb inimeste jaoks alles neli peamist väärtust: ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline. Nende nelja väärtuse vahel peab valitsema tasakaal,» ütles meeleavalduse korraldaja Terje Põvvat MTÜ-st Päästame Eesti Metsad. «Selle asemel hoopis välditakse nende nelja väärtuse objektiivset arvestamist poliitilistes otsustusprotsessides. Aga nii ei saa, et majanduslikud põhjendused on ülekaalukalt teistest üle.»

Tänavu 21. märtsil peetud rahvusvahelisel metsade päeval kutsus Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat üles looduse eest tõhusamalt hoolt kandma. Maailma linnuteadlaste katusorganisatsioon BirdLife International algatas 10. juulil ÜRO-le esitatava petitsiooni, et elujõuline looduskeskkond olgu inimõigus.

«Eestlaste jaoks on mets osa identiteedist,» rääkis Põvvat. «Liigirikas ja kaunis mets on olnud Eesti rahvuslik uhkus nii eestimaalaste endi jaoks kui ka meie riigi tutvustamisel maailmas, aga selle asemel näeme praegu kõikjal aina rohkem suurtest raiesmikest puretud inetuid maastikke, mis ei inspireeri enam fotograafe, lauljaid, kirjanikke, näitlejaid ega filmiloojaid ja ei too ka inimesi metsa liikuma, aega maha võtma ja jõudu koguma.»

Meeleavaldus algab 16. augustil kell 14. Registreerimiseks on avatud meeleavalduse punktid, näiteks Vana-Võrumaal Haanja Tammetsõõris ja Põlvamaal Tuuraperas.

Tagasi üles