R, 2.12.2022

VIDEO: kortermaja saab uudsel moel korda senisest kiiremini

Triin Reinsalu
, KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht
VIDEO: kortermaja saab uudsel moel korda senisest kiiremini
Facebook Messenger LinkedIn Twitter

Korteriühistud saavad 3. maini taotleda KredExist tüüpprojektide järgi ehitatud kortermajade uutmoodi rekonstrueerimiseks kuni 1 miljon eurot toetust. Tööde tulemusel saab maja kaasaegse välimuse, saavutatakse märkimisväärne küttekulude kokkuhoid ja hea sisekliima.

Ühistute soov ja valmisolek korterelamute renoveerimiseks on kasvav. Samamoodi on Põlva-, Valga- ja Võrumaal hakanud ühistud erinevate võimaluste vastu üha suuremat huvi tundma ning KredExi statistika näitab, et viimasel viiel aastal on kolme maakonna korterelamud rekonstrueerimistoetust saanud ligi 16,3 miljonit eurot.

Põlvamaal on viimasel viiel aastal toetustega korda tehtud 24, Valgamaal 28 ning Võrumaal 14 korterelamut. Siiski võiks tänaseid renoveerimismahte julgelt mitmekordistada. See tähendab otsest kasu elanikele kulude kokkuhoiu ja tervisliku sisekliima näol ning tegelikult võidab sellest elukeskkonnana kogu piirkond.

Tavapärase korterelamu ümberehitamise või osalise rekonstrueerimise kõrval on nüüdsest võimalik tüüpelamuid uuendada kiiresti ja kvaliteetselt ka tehases toodetud elementidega. Sellisteks töödeks on võimalik ühistul saada riiklikku toetust, mis katab pool tööde maksumusest, kuid mitte enam kui 1 miljon eurot.

Uue meetodi kasutamine on oluline just aja ja energia kokkuhoiu vaates kõikidele elanikele.

Ka Põlva-, Valga- ja Võrumaal võiks tänaseid renoveerimismahtusid mitmekordistada.

Uue meetodi kasutamine on oluline aja ja energia kokkuhoid kõikidele kortermaja elanikele ning ühistu esindajatele. Tehaselise rekonstrueerimise korral lüheneb tavapärane pikk ja ebamugav ehitusperiood mõne kuu peale.

Sealjuures on oluline, et selle konkreetse toetuse puhul tegeleb projekteerija ja ehitaja leidmisega ühistu asemel KredEx. Kuna tegemist on Eestis ja tegelikult ka Euroopas täiesti uue meetodiga, siis on KredEx võtnud suurema rolli ja vastutuse. Esmalt hoolitseme meie kogu asjaajamise eest ning otsime ka tööde kavandaja ja elluviija. Teisalt oleme meetmele seadnud üle Eesti suurema toetusmäära – 50% kuludest või kuni 1 miljon eurot, mis annab loodetavasti ühistutele suurema julguse ja kindluse tööd ette võtta.

Korteriühistud peavad taotlemiseks dokumendid esitama enne 3. maid. KredExi meeskond on teile abiks taotluse esitamise protsessis ning pakume ühistutele ka tehnilist nõu. Julgustame väga kõiki uurima ja küsima!

Oluline on siiski tähele panna, et kõik kortermajad tehaselise rekonstrueerimise toetuse alla ei sobitu. Meetme eesmärk on korrastada kuni viiekorruselised kortermajad, mis on ehitatud tüüpprojektide järgi alates 1960. aastast. Toetust saavad taotleda selliste tüüpprojektide järgi ehitatud korterelamud nagu: 1-317, 1-464, 111-121 ja 111-133.

“Mustamäe” tüüpi paneelelamu
“Mustamäe” tüüpi paneelelamu Foto: Andres Luidre

Vaata taotlemise tingimusi lähemalt www.kredex.ee/element.

Meetodi eelised

  • Muudab maja energiatõhusaks ja küttekulud vähenevad märkimisväärselt
  • Elemendid paigaldatakse otse olemasolevale fassaadile
  • Kiirem tööprotsess – oluline, sest elanikud elavad tööde ajal kodus edasi
  • Elemendid sisaldavad ventilatsioonisüsteemi, mis tagab korterites hea sisekliima

Toetust saavad

Tüüpprojektid kogu Eestis:

  • 1-317 – "Hruštšovka"
  • 1-464 – "Mustamäe paneelelamu"
  • 111-121 – "Õismäe ja Lasnamäe paneelelamu"
  • 111-133 – "Annelinna paneelelamu"
“Hruštšovka”
“Hruštšovka” Foto: Margus Ansu

KOMMENTAAR

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi Foto: Erakogu

Tehaselise renoveerimise eelis on ennekõike kiiruses. Ühistule makstav võimalik kopsakas riiklik toetus on võrreldav summaga, mida saaks taotleda nö “tavalise” rekonstrueerimise puhul. Ainult et viimasel juhul tuleb korteriomanikel üheksa kuud piltlikult öeldes tellingute vahel elada, samas kui tehaselise renoveerimise puhul saab maja paari kuuga korda. Lisaks on tehases toodetud lisasoojustuspaneelid ka kvaliteetsemad, kuna kehv ilm ja oskustega tööjõu puudus seal ei kimbuta. 

On märgiline, et riik toetab just kunagise masselamuehituse aegsete korterelamute tüüpseeriate renoveerimist. Veel mõned aastad tagasi oleks võinud sellisest toetussummast - 50% maksumusest ja kuni 1 miljon eurot - vaid unistada.

Rõõm on, et korteriühistud tunnevad innovaatilise rekonstrueerimismudeli vastu huvi. EKÜL-i poolt soovitame kindlasti kõigil ühistutel seda toetusmeedet kaaluda, lisainfo saamiseks soovitan vaadata ka meie läinudnädalase temaatilise webinari materjale, mis on leitavad kodulehel www.ekyl.ee.

“Annelinna” tüüpi paneelelamu
“Annelinna” tüüpi paneelelamu Foto: Anni Õnneleid

Esimene liginullenergiahooneks renoveeritud korterelamu

Esimese pääsukesena sai nõukogudeaegsest paneelmajast liginullenergiahoone TalTechi ühiselamu Tallinnas Akadeemia teel. Algselt 1986. aastal ehitatud maja oli renoveerimise alguseks saanud 30-aastaseks ning üsna halvas seisukorras, mistõttu TalTech otsustas pilootprojekti raames taastada vana üliõpilaselamu liginullenergia nõudeid järgivaks tänapäevaseks ja energiatõhusaks hooneks.

Renoveerimistööde käigus vähendati tehases toodetud fassaadielementide abil seinte soojusläbivust ümbes kümme ning akende puhul kaks korda. Ühe trepikoja korterite fassaadielementide sisse peideti ventilatsioonitorustikud, mis on ühendatud katusel paikneva soojustagastusega ventilatsiooniseadmega. Maja sai ka päikesepatareid elektri ning päikesekollektorid sooja vee tootmiseks, millega saab umbes üheksa kuud aastas vett soojendada. Majas tagastatakse soojust ka kraanikausside ning dušinurkade reoveest.

Tänaseks on maja kulutused küttenergiale võrreldes renoveerimiseelse olukorraga vähenenud enam kui kaks korda.

1986. aastal ehitatud nn "Õismäe" tüüpi korterelamu Tallinnas Akadeemia teel sai uudsel moel rekonstrueerimise järel täiesti uue välimuse.
1986. aastal ehitatud nn "Õismäe" tüüpi korterelamu Tallinnas Akadeemia teel sai uudsel moel rekonstrueerimise järel täiesti uue välimuse. Foto: TalTech
Tagasi üles