R, 2.12.2022

Tõlkebüroo toob välja, kus masintõlget kasutada ei saa

Eiffel Meedia
Tõlkebüroo toob välja, kus masintõlget kasutada ei saa
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Eiffel Meedia

Masintõlke (MT) tööriistad aitavad sul lihtsalt võõrkeelsest kodulehest aru saada. Samuti on neist abi teist keelt rääkiva inimesega kirjalikul suhtlemisel. Enamik masintõlke tööriistadest on samal ajal kõigile ka tasuta kättesaadavad. Eelnevale vaatamata ei saa MT-d kahjuks tihti lõpuni usaldada, kirjutab tõlkebüroo Eiffel.

Tõlkebüroos näeme üsna igapäevaselt, et Google Translate’i masintõlketööriista kasutamisest sünnib päris palju arusaamatusi. Eriti kui inimesed ise mõlemat keelt piisavalt kõrgel tasemel ei valda. Järgnevalt kirjutame, miks ja millest võimalikud arusaamatused tihti alguse saavad.

Kuidas sa teistega räägid?

On selge, et teise inimese poole pöördumiseks on palju erinevaid võimalusi. Kahjuks jäävad tasuta tõlkevahendid sellega aga tihti hätta – erinevalt füüsilisest inimesest tõlkijast väljastab Google tihti „esimese pähe tuleva mõtte“, mis ei pruugi antud konteksti paraku üldse sobida. See võib aga sinust või sinu tootest / teenusest teksti lugejale negatiivse mulje jätta.

Kui oled sunnitud teise inimesega kirjalikus suhtluses siiski MT-d kasutama, siis on mõistlik kirjavahetuse teist poolt Google’i või mõne teise vastava tööriista rakendamisest teavitada.

Tõlkebüroo valdab grammatikat paremini!

Veebipõhised tõlketööriistad teevad seda, milleks nad algselt loodi – annavad edasi tähendust, grammatilisi erinevusi seejuures tihtipeale arvestamata. Kui algkeel ja sihtkeel on üksteisest väga erinevad või tehakse tõlge läbi inglise keele – see juhtub masintõlke puhul tegelikult praktiliselt iga kord, kui üks kasutatavatest keeltest ei ole inglise –, sünnib enamasti grammatiliselt kehvapoolne tõlge.

Kui tõlge on grammatiliselt halb, siis ei ole aga sellest enamasti võimalik ka hästi aru saada. Seetõttu oleks mõistlik näiteks tähtsa ärikirjavahetuse, lepingute jmt tõlkimisel pigem tõlkebüroo teenust kasutada.

Veel üks tähtis aspekt: tonaalsus

Kui sa ei tea, mida tonaalsus tähendab, satud MT kasutamisega paraku hätta. MT süsteem ei saa nimelt aru, kas tegemist on a) ametliku dokumendiga või b) sõbraliku pöördumisega. Sellest aru saamata tõlgib süsteem teksti nii nagu „heaks arvab“ – mõnikord võib ta langetada õige otsuse, tihti siiski mitte.

MT kasutamisel tasub seetõttu olla väga ettevaatlik. Oleks ju üsna häiriv, kui küsiksid ärikirjavahetuses potentsiaalse kliendi tegevjuhilt või mõnelt teiselt oluliselt inimeselt tervitusena „Mis teoksil?“. Antud teemal ebakindluse tundmisel tasuks vastava teksti tõlkimine usaldada pigem tõlkebüroole või professionaalsele tõlkijale.

Kas arvutil või programmil on huumorimeel?

Veebitõlkevahenditest ei ole huumori osas inimestele vastaseid. Ning põhjus on lihtne – hea nali nõuab ju palju enamat kui lihtsalt vaimukat märkust – sellega kaasneb ka õige toon, ajastus ja sõnastus.

MT tööriista huumorimeele puudumine ei ole probleem, kui kasutada seda kasutusjuhendi tõlkimiseks. Küll aga oleks huumori mõistmine ja edasiandmise oskus ääretult vajalik mõnd naljakat märkust sisaldava blogiartikli, esitluse või reklaami teise keelde tõlkimisel.

Mr Jänes või Mr Rabbit?

Nagu eelnevast on juba selgunud, ei suuda MT tööriistad tähendusvarjunditega iseäranis hästi arvestada. Lisaks ei saa need enamasti aru ka sellest, et inimeste, ettevõtete, kohtade vmt nimesid ei ole vaja tõlkida.

Paraku juhtub üsna tihti, et Google ja ka teises MT tööriistad tõlgivad erinevaid nimesid rahumeeli sihtkeelde. Ent seda sa ju ei soovi?

Väljendid ja aforismid

Paljudel juhtudel tõlgib Google teksti sõna-sõnalt, aga teadupoolest ei saa ühes keeles kehtivaid väljendeid ega aforisme teise keelde tihti üks ühele tõlkida.

Kui sa ei soovi oma masintõlgitud teksti ise üle toimetada, siis

  1. ära kasuta algtekstis idioome,
  2. unusta tasuta tõlkelahendus ja/või
  3. pöördu teksti tõlkimiseks professionaalse Tõlkebüroo poole.

Viimane, ent mitte vähemtähtis punkt – privaatsus

Veebitõlketööriistad sinu privaatsust tegelikult ei kaitse. Paraku on olukord lausa vastupidine.

MT süsteemid talletavad andmeid sageli pilve ja vastav info võib sealtkaudu vabalt teistele osapooltele kättesaadavaks muutuda. On isegi selline lugu, kus üks pank avaldas teadmatusest oma klientide isikuandmeid pärast seda, kui panga töötaja oli tekstist arusaamiseks MT-d kasutanud.

Kui sinu dokumendis on tundlikku infot – inimeste täisnimed, kontaktandmed jne –, tuleks need enne tasuta tõlkevahendite kasutamist tekstist eemaldada või šifreerida. Professionaalse tõlkebürooga koostööd tehes ei pea sa selle asjaolu pärast õnneks muretsema.

Tagasi üles