Lisaks Lõuna-Eesti Postimehele saad TASUTA:
- kord nädalas ajalehe Maa Elu
- kord kuus ajakirja 60+
- ligipääsu lounapostimees.ee tasulisele sisule
- Lõuna-Eesti laste joonistustega 2020 kalendri
Loosis osalemiseks peab sul olema kehtiv tellimus 06.01.2020 seisuga.
Täname,
oled registreerunud!
Soovin osaleda loosis
Sulge +

Kampaaniatingimused

1. KORRALDAJA

 • 1.1. Kampaaniat korraldab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

 • 2.1. Kampaania “Lõuna-Eesti Postimehe 2 aasta sünnipäev” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 04.11-20.12.2019 (edaspidi: Kampaania) periood.
 • 2.2. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi elanikud (välismaale tellida ei saa). Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupp kontserni töötajad.
 • 2.3. Kampaanias saavad osaleda ka kõik olemasolevad lehetellijad, kellel on kehtiv Lõuna-Eesti Postimehe paberväljaande tellimus seisuga 6. jaanuar 2020 ja kes annavad oma loosis osalemise soovist märku e-kirjaga loosimine@lounapostimees.ee või kampaanialehel lounapostimees.ee/loosimine asuva andmeedastusvormi kaudu.
 • 2.4. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele ning nendega nõustumist.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED

 • 3.1. Kampaania peaauhinnaks on ühele tellijale 3 kg suurune sünnipäevatort ja Nedsaja Küla Bändi privaatkontsert 2020. aasta jooksul.
 • 3.2. Kontsert toimub ühel kõigile pooltele sobival kuupäeval 3x40 min sessioonina või samas suurusjärgus sessioonina.
 • 3.3. Kontserdi toimumise aeg lepitakse kokku kahepoolselt (loosivõitja ja Nedsaja Küla Bänd) kõigile osapooltele sobival ajal. Osapooled arvestavad asjaoluga, et suveperioodil ja muudel esinemiste kõrghooaegadel (detsembri aastalõpupeod jms) on bändi esinemisgraafik suhteliselt hõivatud (eelkõige nädalavahetused).
 • 3.4. Kontserdi toimumise aeg on vaja kokku leppida 31. jaanuariks 2020.
 • 3.5. Privaatkontserdi sisuks võib olla eraisiku sünnipäev, juubel, suguvõsa kokkutulek vms (kontserti ei saa kasutada avaliku üritusena ja piletimüüki ei tohi toimuda).
 • 3.6. Kontsert toimub ainult kas Valga-, Võru- või Põlvamaal.
 • 3.7. Peaauhinda on võimalik realiseerida kuni 31.12.2020.
 • 3.8. Peaauhinna võitja loositakse välja 19.12.2019.
 • 3.9. Lisaks loositakse igal Lõuna-Eesti Postimehe paberlehe ilmumise päeval alates 4. novembrist kuni 16. detsembrini kõigi kampaanias osalejate vahel vaheauhindadena välja ühe kilogrammine auhinnatort firmalt Lõuna Pagarid OÜ. Vaheauhindade võitjate nimed avaldatakse jooksvalt Lõuna-Eesti Postimehe paberlehes. Vaheauhindade loosimised toimuvad 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27., 29. novembril ja 2., 4., 6., 9., 11., 13. ja 16. detsembril 2019.
 • 3.10. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust kolme tööpäeva jooksul alates punktis 3.8. ja 3.9. toodud loosimiste toimumise kuupäevadest ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.
 • 3.11. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-posti teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt nädal alates teavitamise kuupäevast), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.
 • 3.12. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. MUUD TINGIMUSED

 • 4.1. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania auhinna kohale toimetamiseks.
 • 4.2. Korraldaja kasutab Osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks).
 • 4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.
 • 4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 • 4.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Tellimiskampaania” hiljemalt 31.12.2019 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.